Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Pavlína Řehová, advokátka, Zarámí 4077, Zlín, 76001

Mgr. Pavlína Řehová

tel.: +420 575570860

e-mail: prehova@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-003798 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.01.2018   21:59
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Uzavření smlouvy o dodávce 1 kusu městského nízkopodlažního elektrobusu dle technické dokumentace v zad. dokumentaci včetně uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa v podrobnostech dle zad. dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 12 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 7. 3. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 11 579 285,71 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 14 010 935,70 CZK
Datum ukončení plnění: 30.06.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZAdávací dokumentace PDF 0,67 MB 30.01.2018  21:59 
2. Příloha č. 1 ZD- technická specifikace DOCX 0,07 MB 30.01.2018  21:59 
3. Příloha A přílohy č. 1 ZD - DOC 0,12 MB 30.01.2018  21:59 
4. Příloha B přílohy č. 1 ZD - požadovaná linka elektrobusu XLSX 0,01 MB 30.01.2018  21:59 
5. Příloha č. 2 ZD - Kupní smlouva DOCX 0,09 MB 30.01.2018  21:59 
6. Příloha č. 2 ZD- Servisní smlouva DOC 0,14 MB 30.01.2018  21:59 
7. Příloha č. 3 ZD - vzor čestného prohlášení DOC 0,07 MB 30.01.2018  21:59 
8. Příloha č. 4 - rozpis nabídkové ceny DOCX 0,06 MB 30.01.2018  21:59 
9. Příloha č. 5 ZD - krycí list úvod vzor DOC 0,07 MB 30.01.2018  21:59 
10. Příloha č. 6 ZD - členění nabídky vzor DOCX 0,05 MB 30.01.2018  21:59 
11. plná moc k zastupování zadavatele v zad. řízení - osoba pověřená PDF 0,04 MB 30.01.2018  21:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. závěrečná zpráva zadavatele PDF 0,06 MB 12.06.2018  14:04 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva - elektrobus PDF 12,30 MB 27.05.2020  12:02 
2. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě PDF 0,88 MB 27.05.2020  12:03 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ŠKODA ELECTRIC a.s.   47718579 CZ NE 12 470 000,00 CZK 15 088 700,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020    Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 1. 2018 21:59:05 Zakázka zveřejněna  
30. 1. 2018 22:00:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.01.2018 21:59:04" na "30.01.2018 21:59:05" Mgr. Pavlína Řehová
31. 1. 2018 9:31:22 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-003798" Mgr. Pavlína Řehová
12. 6. 2018 14:04:38 Přidání dokumentu "závěrečná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
12. 6. 2018 14:06:53 Přidán nový účastník "IČ="47718579 " Název:"ŠKODA ELECTRIC a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Pavlína Řehová
12. 6. 2018 14:08:06 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "12470000.00" Mgr. Pavlína Řehová
12. 6. 2018 14:08:06 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "15088700.00" Mgr. Pavlína Řehová
27. 5. 2020 11:59:33 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Uzavření smlouvy o dodávce 1 kusu městského nízkopodlažního elektrobusu dle technické dokumentace v zad. dokumentaci včetně uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa v podrobnostech dle zad. dokumentace." na "Uzavření smlouvy o dodávce 1 kusu městského nízkopodlažního elektrobusu dle technické dokumentace v zad. dokumentaci včetně uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa v podrobnostech dle zad. dokumentace." Mgr. Pavlína Řehová
27. 5. 2020 12:02:52 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - elektrobus", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
27. 5. 2020 12:03:55 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
27. 5. 2020 12:05:17 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "12470000.00" na "11579285.71" Mgr. Pavlína Řehová
27. 5. 2020 12:05:17 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "15088700.00" na "14010935.70" Mgr. Pavlína Řehová
24. 7. 2020 13:53:23 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Pavlína Řehová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora