Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420778499955

e-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy"
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-026523 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.09.2017   12:37
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách administrativní části objektu Zadavatele v 1. NP a dále ve 3. NP a 4. NP, kde budou vybudovány ubytovací buňky pro zaměstnance DSZO, včetně vybudování nového osobního výtahu do stávající výtahové šachty.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zajištění všech kolaudačních souhlasů.
Předpokládaná hodnota: 12 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2017 8:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.02.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace PDF 8,82 MB 26.09.2017  12:37 
2. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace DOCX 0,05 MB 26.09.2017  12:37 
3. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace DOCX 0,05 MB 26.09.2017  12:37 
4. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace DOC 0,40 MB 26.09.2017  12:37 
5. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace XLSX 0,29 MB 26.09.2017  12:37 
6. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace ZIP 14,93 MB 26.09.2017  12:37 
7. Zadávací dokumentace 2 - změny PDF 9,10 MB 06.10.2017  17:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD 1+2 PDF 1,29 MB 06.10.2017  17:03 
2. Vysvětlení ZD 3 PDF 0,71 MB 10.10.2017  11:43 
3. Vysvětlení ZD 4 PDF 0,83 MB 13.10.2017  16:50 
4. Vysvětlení ZD 5 PDF 1,26 MB 17.10.2017  17:45 
5. Příloha vysvětlení ZD č. 5 - opravený výkaz výměr XLSX 0,03 MB 17.10.2017  17:46 
6. Vysvětlení ZD 6,7,8,9,10 PDF 1,35 MB 25.10.2017  19:01 
7. Příloha č. 1 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 8 XLSX 0,29 MB 25.10.2017  19:04 
8. Příloha č. 2 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 10 XLS 0,07 MB 25.10.2017  19:04 
9. Vysvětlení ZD 11 PDF 0,61 MB 10.11.2017  18:52 
10. Vysvětlení ZD 12 PDF 0,40 MB 16.11.2017  16:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele sign PDF 1,84 MB 14.02.2018  11:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 18,55 MB 13.02.2018  10:51 
2. Smlouva o dílo příloha PDF 26,29 MB 13.02.2018  10:51 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
26. 9. 2017 12:37:26 Zakázka zveřejněna  
6. 10. 2017 17:02:39 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace 2 - změny", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
6. 10. 2017 17:03:19 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1+2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
10. 10. 2017 11:43:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
13. 10. 2017 16:50:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
17. 10. 2017 17:45:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 5", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
17. 10. 2017 17:46:40 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 5 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
17. 10. 2017 17:49:52 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.10.2017 08:00:00" na "07.11.2017 08:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:01:07 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 6,7,8,9,10", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:02:20 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 vysvětlení 6,7,8,910 dotaz 8", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:03:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 10", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:03:32 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Příloha č. 1 vysvětlení 6,7,8,910 dotaz 8" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:03:37 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Příloha č. 2 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 10" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:04:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 8", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:04:29 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 vysvětlení 6,7,8,9,10 dotaz 10", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
25. 10. 2017 19:06:26 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.11.2017 08:00:00" na "20.11.2017 08:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
10. 11. 2017 18:52:07 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 11", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
16. 11. 2017 16:28:00 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 12", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
13. 2. 2018 10:49:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
13. 2. 2018 10:51:17 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
13. 2. 2018 10:51:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo příloha", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 2. 2018 11:24:23 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" JUDr. Ladislav Hradil
14. 2. 2018 11:25:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele sign", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora