Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420778499955

e-mail: hradill@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka elektřiny pro období od 1.4.2017 do 31.3.2018
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2016-006308 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 15.12.2016   20:56
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění, § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka“).

Předmětem plnění není:
a) Zajištění regulovaného přístupu k distribuční a přenosové soustavě.
b) Zajištění systémových služeb.

Tyto náležitosti včetně technických parametrů a způsobu předání silové elektřiny jsou předmětem samostatných smluv o připojení a smluv o distribuci silové elektřiny uzavřených mezi oprávněným zákazníkem a provozovatelem regionální distribuční soustavy E-ON Distribuce, a.s.

Dodávka elektřiny v hladině VN
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst
stanovených v Příloze č. 1 této dokumentace zadavateli s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky ERÚ a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu, z napěťové hladiny vysokého napětí (dále jen „VN").
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky, tj. pro odběrná místa uvedené v Příloze č. 1, je v plánovaném celkovém množství 7 800 MWh za období od 1.4.2017 do 31.3.2018.

Dodávka elektřiny v hladině NN
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst stanovených v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace zadavateli s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky ERÚ a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu, z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen „NN").
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro odběrná místa uvedená v Příloze č. 4, je v plánovaném celkovém množství 149,5 MWh za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.
Předpokládaná hodnota: 8 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2017 12:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace sign PDF 0,62 MB 15.12.2016  20:56 
2. Příloha č. 1 ZD - seznam měníren DOC 0,10 MB 15.12.2016  20:56 
3. Příloha č. 2 ZD - povolení k nabytí elekřiny osvobozené od daně PDF 0,58 MB 15.12.2016  20:56 
4. Příloha č. 3 Zd - průběhy XLS 0,55 MB 15.12.2016  20:56 
5. Příloha č. 4 ZD . seznam odběrných míst DOC 0,11 MB 15.12.2016  20:56 
6. Příloha č. 5 ZD - technická kvalifikace seznam DOCX 0,05 MB 15.12.2016  20:56 
7. Příloha č. 6 ZD - obchodní podmínky DOCX 0,04 MB 15.12.2016  20:56 
8. Příloha č. 7 ZD - doporučené členění nabídky DOC 0,08 MB 15.12.2016  20:56 
9. Příloha č. 8 ZD - krycí list nabídky DOCX 0,04 MB 15.12.2016  20:56 
10. Uveřejnění věstník veřejných zakázek + TED PDF 2,45 MB 15.12.2016  21:12 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - dodavatel PDF 0,56 MB 23.12.2016  10:01 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - dodavatel PDF 0,51 MB 23.12.2016  11:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,81 MB 29.03.2017  13:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15. 12. 2016 20:56:08 Zakázka zveřejněna  
15. 12. 2016 21:10:55 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.12.2016 20:56:07" na "15.12.2016 20:56:08" JUDr. Ladislav Hradil
15. 12. 2016 21:12:41 Přidání dokumentu "Uveřejnění věstník veřejných zakázek + TED", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
23. 12. 2016 10:01:41 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - dodavatel ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
23. 12. 2016 11:26:29 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - dodavatel", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
29. 3. 2017 13:09:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
29. 3. 2017 13:11:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" JUDr. Ladislav Hradil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora