Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Pavlína Řehová, advokát, Zarámí 4077, Zlín, 76040

Mgr. Pavlína Řehová

tel.: +420 577011806

e-mail: prehova@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka městských nízkopodlažních vozidel
Identifikátor veřejné zakázky: DSZO2015VZ 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
511759 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.04.2015   09:13
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: předmětem je veřejná zakázka na dodávky rozdělená na dvě části:
část A: Dodávka 2 ks městských nízkopodlažních autobusů a
část B: Dodávka 2 ks městských nízkopodlažních trolejbusů s nezávislým pojezdem na trakční baterie
předmětem je rovněž pro obě části uzavření servisní smlouvy na zřízení plnohodnotného servisního místa, tj. zejména dodávku servis. zařízení, speciálního nářadí a diagnostických přístrojů, všechny nutné aktualizace potřené pro servis a objednávání náhradních dílů po dobu záruky vozidel a zaškolení zaměstnanců zadavatele k provádění oprav a servisu dodaných vozidel dle zad. dokumentace, technické specifikace, a návrhu kupní a servisní smlouvy, jež jsou součástí zad. dokumentace
Předpokládaná hodnota: 37 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2015 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 23.03.2016

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele-zrušení části B-nákup trolejbusů PDF 0,15 MB 21.07.2015  09:54 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list zadávací dokumentace PDF 0,05 MB 20.04.2015  09:13 
2. Zadávací dokumentace pro obě části PDF 12,43 MB 20.04.2015  09:13 
3. Sdělení zadavatele k ZD pro obě části PDF 0,14 MB 25.05.2015  11:09 
4. žádost o poskytnutí dodatečné informace k ZD části B, příloze č. 1 PDF 0,37 MB 03.06.2015  10:57 
5. poskytnutí dodatečné informace k ZD části B, příloze č.1 PDF 0,14 MB 03.06.2015  10:58 
6. žádost o poskytnutí dodateč. informace k VZ a odpověď DOCX 0,02 MB 03.06.2015  11:02 
7. žádost o poskytnutí dodateč. informace k ZD části A PDF 0,05 MB 09.06.2015  09:41 
8. poskytnutí dodatečné informace k ZD části A PDF 0,08 MB 09.06.2015  09:42 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list příloha č. 1 ZD PDF 0,19 MB 20.04.2015  09:13 
2. příloha č. 2 část A - kupní smlouva- autobusy PDF 0,53 MB 20.04.2015  09:13 
3. příloha č. 2 část A - servisní smlouva - autobusy PDF 0,39 MB 20.04.2015  09:13 
4. příloha č. 2 část B - kupní smlouva - trolejbusy PDF 0,54 MB 20.04.2015  09:13 
5. příloha č. 2 část B - servisní smlouva- trolejbusy PDF 0,39 MB 20.04.2015  09:13 
6. krycí list příloha č. 2 ZD PDF 0,20 MB 20.04.2015  09:13 
7. příloha č. 1 část A - technická specifikace - autobusy PDF 0,46 MB 20.04.2015  09:13 
8. příloha č. 1 část B - technická specifikace- trolejbusy PDF 0,48 MB 20.04.2015  09:13 
9. příloha č. 3 - vzory čestných prohlášení DOC 0,06 MB 20.04.2015  09:13 
10. příloha č. 4 - vzor pro rozpis ceny DOCX 0,06 MB 20.04.2015  09:13 
11. příloha č. 5 - vzor krycího listu nabídky DOC 0,07 MB 20.04.2015  09:13 
12. příloha č. 6 - doporučené členění nabídky PDF 0,19 MB 20.04.2015  09:13 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele-výběr nejvhodnější nabídky část A-autobusy PDF 0,19 MB 21.07.2015  09:53 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele-část B trolejbusy PDF 0,17 MB 21.07.2015  09:58 
2. písemná zpráva zadavatele - část A autobusy PDF 0,17 MB 04.09.2015  14:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. kupní smlouva - část A autobusy PDF 12,96 MB 24.09.2015  13:35 
2. servisní smlouva - část A autobusy PDF 3,87 MB 24.09.2015  13:36 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Iveco Czech Republic a.s.   48171131 CZ NE 10 070 000,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 26.08.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 070 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 184 700,00 CZK
Datum ukončení plnění: 23.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 10 070 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 12 184 700,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 10 070 000,00 CZK   12 184 700,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2    [ Tato část VZ byla zrušena ]


Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 4. 2015 9:13:00 Zakázka zveřejněna  
20. 4. 2015 9:13:06 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Pavlína Řehová
20. 4. 2015 9:13:06 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.04.2015" na "20.04.2015 09:13:05" Mgr. Pavlína Řehová
20. 4. 2015 9:13:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.04.2015 09:13:05" na "20.04.2015 09:13:00" Mgr. Pavlína Řehová
25. 5. 2015 11:09:56 Přidání dokumentu "Sdělení zadavatele k ZD pro obě části", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
3. 6. 2015 10:57:30 Přidání dokumentu "žádost o poskytnutí dodatečné informace k ZD části B, příloze č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
3. 6. 2015 10:58:08 Přidání dokumentu "poskytnutí dodatečné informace k ZD části B, příloze č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
3. 6. 2015 11:02:13 Přidání dokumentu "žádost o poskytnutí dodateč. informace k VZ a odpověď", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
9. 6. 2015 9:41:48 Přidání dokumentu "žádost o poskytnutí dodateč. informace k ZD části A", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
9. 6. 2015 9:42:39 Přidání dokumentu "poskytnutí dodatečné informace k ZD části A", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
21. 7. 2015 9:53:08 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele-výběr nejvhodnější nabídky část A-autobusy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
21. 7. 2015 9:54:27 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele-zrušení části B-nákup trolejbusů", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
21. 7. 2015 9:58:07 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele-část B trolejbusy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:29:00 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele - část A autobusy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
24. 9. 2015 13:35:57 Přidání dokumentu "kupní smlouva - část A autobusy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
24. 9. 2015 13:36:34 Přidání dokumentu "servisní smlouva - část A autobusy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavlína Řehová
13. 5. 2016 10:32:49 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Mgr. Pavlína Řehová
17. 7. 2015 13:49:58 Přidán nový účastník "IČ="48171131 " Název:"Iveco Czech Republic a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "511759" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "10070000.00" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "12184700.00" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "DSZO2015VZ" Mgr. Pavlína Řehová
4. 9. 2015 14:32:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.04.2015 09:09:00" na "20.04.2015 09:13:00" Mgr. Pavlína Řehová
13. 5. 2016 10:32:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "10070000.00" Mgr. Pavlína Řehová
13. 5. 2016 10:32:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "12184700.00" Mgr. Pavlína Řehová
13. 5. 2016 10:33:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Mgr. Pavlína Řehová
9. 12. 2016 13:33:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zrušeno" Mgr. Pavlína Řehová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora