Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420 778499955

e-mail: hradill@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.08.2021   23:06
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích.
Rozsah stavebních prací:
a) Montáž nových podpěr trolejového vedení, lanové vazby a trolejového drátu včetně armatur,
b) Montáž trolejového vedení, lanové vazby a trolejového drátu včetně armatur na stávající podpěry trolejového vedení č. 53 až 88, celkem 35 ks, které jsou v současné době využity pro venkovní osvětlení.
Předpokládaná hodnota: 10 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 9. 2021 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 722 055,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 10 722 055,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Prodloužení trolejové tati Otrokovice_Výzva + Zadávací dokumentace PDF 8,25 MB 16.08.2021  23:06 
2. Příloha č. 1_krycí list DOCX 0,11 MB 16.08.2021  23:06 
3. Příloha č. 2_čestné prohlášení DOCX 0,11 MB 16.08.2021  23:06 
4. Příloha č. 3_obchodní podmínky DOCX 0,16 MB 16.08.2021  23:06 
5. Příloha č. 4_technická zpráva PDF 0,78 MB 16.08.2021  23:06 
6. Příloha č. 4.01_trolejové vedení PDF 1,01 MB 16.08.2021  23:06 
7. Příloha č. 4.02_trolejové vedení PDF 0,99 MB 16.08.2021  23:06 
8. Příloha č. 4.03_trolejové vedení PDF 1,22 MB 16.08.2021  23:06 
9. Příloha č. 4.04_trolejové vedení PDF 0,87 MB 16.08.2021  23:06 
10. Příloha č. 5_výkaz výměr XLSX 0,08 MB 16.08.2021  23:06 
11. Společné povolení právní moc PDF 5,58 MB 16.08.2021  23:06 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení, změna ZD č. 1 PDF 0,36 MB 26.08.2021  20:04 
2. Prodloužení trolejové Trati Otrokovice_Výzva + Zadávací dokumentace zapracování změny termínu plnění PDF 8,52 MB 26.08.2021  20:05 
3. Příloha č. 3_obchodní podmínky_změna termínu plnění DOCX 0,16 MB 26.08.2021  20:06 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,28 MB 14.10.2021  12:13 
2. Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele_Protokol o posouzení a splnění podmínek účasti PDF 0,20 MB 14.10.2021  12:14 
3. Příloha č. 2 Zpráva o hodnocení nabídek PDF 0,14 MB 14.10.2021  12:15 
4. Příloha č. 3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,16 MB 14.10.2021  12:16 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 01.11.2021  16:38 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,16 MB 01.11.2021  16:44 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Elektroline a.s.   45312338 CZ NE 10 722 055,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 10 722 055,00 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 8. 2021 23:06:55 Zakázka zveřejněna  
26. 8. 2021 20:04:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
26. 8. 2021 20:05:41 Přidání dokumentu "Prodloužení trolejové Trati Otrokovice_Výzva + Zadávací dokumentace zapracování změny termínu plnění", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
26. 8. 2021 20:06:46 Přidání dokumentu "Příloha č. 3_obchodní podmínky_změna termínu plnění", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
26. 8. 2021 20:07:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.08.2021 23:06:54" na "16.08.2021 23:06:55" JUDr. Ladislav Hradil
26. 8. 2021 20:07:16 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "02.09.2021 09:00:00" na "13.09.2021 09:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
14. 10. 2021 12:13:43 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 10. 2021 12:14:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele_Protokol o posouzení a splnění podmínek účasti", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 10. 2021 12:15:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Zpráva o hodnocení nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 10. 2021 12:16:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
1. 11. 2021 16:38:53 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Simona Štrosová Gajdůšková
1. 11. 2021 16:44:01 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Simona Štrosová Gajdůšková
20. 5. 2022 12:26:03 Přidán nový účastník "IČ="45312338 " Název:"Elektroline a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Simona Štrosová Gajdůšková
20. 5. 2022 12:27:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10722055.00" Ing. Simona Štrosová Gajdůšková
20. 5. 2022 12:30:38 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "10722055.00" Ing. Simona Štrosová Gajdůšková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora