Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: 778499955

e-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz


Detail zakázky

Název zakázky: DSZO - Modernizace trolejové trati – 2. května
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.04.2019   17:42
Typ řízení: Jiné
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci trolejového vedení v ulici 2. května, 760 01 Zlín, v návaznosti na rekonstrukci uličního prostoru v ulici 2. května města Zlín. Rozsah stavebních prací:
a) Montáž nových podpěr trolejového vedení, lanové vazby, výložníkových ramen a trole-jového drátu včetně armatur.
b) Demontáž stávajících podpěr trolejového vedení, lanové vazby, výložníkových ramen a trolejového drátu včetně armatur.
Předpokládaná hodnota: 7 992 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 4. 2019 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 3,96 MB 02.04.2019  17:42 
2. Příloha č. 1 DOCX 0,07 MB 02.04.2019  17:42 
3. Příloha č. 2 DOCX 0,07 MB 02.04.2019  17:42 
4. Příloha č. 3 PDF 0,41 MB 02.04.2019  17:42 
5. Příloha č. 4 PDF 0,82 MB 02.04.2019  17:42 
6. Příloha č. 4 troleje PDF 0,19 MB 02.04.2019  17:42 
7. Příloha č. 4 Zákres PDF 0,19 MB 02.04.2019  17:42 
8. Příloha č. 4 stavební povolení PDF 0,35 MB 02.04.2019  17:42 
9. Příloha č. 4 stavebník PDF 0,76 MB 02.04.2019  17:42 
10. Příloha č. 5 XLS 0,10 MB 02.04.2019  17:42 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Poskytnutí informací č. 1 PDF 0,58 MB 08.04.2019  23:57 
2. Příloha č. 3 vysvětlení SoD editovatelná DOCX 0,10 MB 08.04.2019  23:58 
3. Příloha č. 4 troleje vysvětlení oprava PDF 0,48 MB 08.04.2019  23:59 
4. Poskytnutí informací č. 2 PDF 0,44 MB 10.04.2019  18:31 
5. Příloha č. 5 k Vysvětlení informací č. 2 XLS 0,11 MB 10.04.2019  18:31 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,65 MB 14.05.2019  19:20 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,70 MB 14.05.2019  19:23 
3. Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,85 MB 14.05.2019  19:24 
4. Příloha č. 2 Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,90 MB 14.05.2019  19:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,09 MB 30.05.2019  14:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,12 MB 30.05.2019  14:07 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
2. 4. 2019 17:42:22 Zakázka zveřejněna  
8. 4. 2019 23:56:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.04.2019 09:00:00" na "23.04.2019 09:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
8. 4. 2019 23:57:36 Přidání dokumentu "Poskytnutí informací č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
8. 4. 2019 23:58:21 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 vysvětlení SoD editovatelná", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
8. 4. 2019 23:59:13 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 troleje vysvětlení oprava", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
10. 4. 2019 18:31:15 Přidání dokumentu "Poskytnutí informací č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
10. 4. 2019 18:31:48 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 k Vysvětlení informací č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
10. 4. 2019 18:32:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.04.2019 09:00:00" na "26.04.2019 09:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
14. 5. 2019 19:20:36 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 5. 2019 19:23:55 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 5. 2019 19:24:31 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
14. 5. 2019 19:25:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
30. 5. 2019 14:02:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
30. 5. 2019 14:07:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora