Město Žandov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Žandov

Náměstí 82, Žandov, 47107

IČO: 00261131

Telefon:

E-mail: mu@zandov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zandov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-023411 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 13.07.2018   10:56
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je úprava dětského hřiště a herních prvků, vybavení objektu MŠ nábytkem a dodávka gastrotechnologie. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen na 3 samostatné části v souladu s § 35 zákona. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je následující:
Část A – Úprava dětského hřiště a herních prvků
Část B – Vybavení objektu MŠ nábytkem
Část C – Gastrotechnologie
Předpokládaná hodnota: 5 534 181,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.08.2018 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 23.10.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,26 MB 13.07.2018  10:56 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,31 MB 13.07.2018  10:56 
3. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,21 MB 13.07.2018  10:56 
4. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení významných dodávek - část A DOC 0,16 MB 13.07.2018  10:56 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení významných dodávek - část B DOC 0,16 MB 13.07.2018  10:56 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení významných dodávek - část C DOC 0,16 MB 13.07.2018  10:56 
7. Svazek 3 - Smlouva o dílo - část A DOCX 0,08 MB 13.07.2018  10:56 
8. Svazek 3 - Kupní smlouva - část B DOCX 0,08 MB 13.07.2018  10:56 
9. Svazek 3 - Kupní smlouva - část C DOCX 0,08 MB 13.07.2018  10:56 
10. PD - část A, B, C ZIP 58,98 MB 13.07.2018  10:56 
11. Soupis dodávek - část A, B, C ZIP 0,24 MB 13.07.2018  10:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1 PDF 0,11 MB 24.07.2018  14:45 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,12 MB 30.07.2018  10:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část C PDF 0,15 MB 08.10.2018  11:53 
2. Písemná zpráva zadavatele - část A PDF 0,13 MB 08.10.2018  14:21 
3. Písemná zpráva zadavatele - část B PDF 0,14 MB 17.10.2018  14:46 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část A PDF 8,50 MB 27.09.2018  10:05 
2. Kupní smlouva - část C PDF 11,20 MB 27.09.2018  10:07 
3. Kupní smlouva - část B PDF 8,06 MB 10.10.2018  14:02 
4. Dodatek č. 1 ke KS - část B PDF 3,03 MB 16.10.2018  10:18 
5. Dodatek č. 2 ke KS - část B PDF 1,53 MB 22.10.2018  15:26 
6. Dodatek č. 1 ke KS - část C PDF 4,14 MB 23.10.2018  16:21 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny - sdělení DOCX 0,01 MB 04.03.2019  11:01 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Yggdrasilmont, s.r.o.   03593819 CZ NE 545 483,00 CZK 660 034,43 CZK ANO
2.   TR ANTOŠ s.r.o.   48152587 CZ NE 618 238,00 CZK 748 067,98 CZK  

Datum uzavření smlouvy: 13.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 545 483,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 660 034,43 CZK
Datum ukončení plnění: 22.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 545 483,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 660 034,43 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 545 483,00 CZK   660 034,43 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Papik s.r.o.   28689097 CZ NE 1 201 428,50 CZK 1 453 728,49 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 201 428,50 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 453 728,49 CZK
Datum ukončení plnění: 22.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 235 787,50 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 495 302,88 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 235 787,50 CZK   1 495 302,88 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PPS Gastro, s.r.o.   24660086 CZ NE 2 374 515,00 CZK 2 873 163,15 CZK ANO
2.   JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o.   26494469 CZ NE 2 738 481,00 CZK 3 313 562,01 CZK  
3.   ARDA, spol. s r.o.   41329180 CZ NE 2 845 230,40 CZK 3 442 729,00 CZK  
4.   Gastro-Walter s.r.o.   22802967 CZ NE 2 971 000,00 CZK 3 594 910,00 CZK  

Datum uzavření smlouvy: 13.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 374 515,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 873 163,15 CZK
Datum ukončení plnění: 23.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 385 015,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 885 868,15 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 385 015,00 CZK   2 885 868,15 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13.07.2018 10:56:41 Zakázka zveřejněna  
24.07.2018 14:45:29 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.07.2018 10:13:38 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.07.2018 10:13:56 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení zadávací dokumentace 2" Pavel Mitáš
30.07.2018 10:14:27 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.09.2018 12:04:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
24.09.2018 12:05:00 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
27.09.2018 10:01:14 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo - část A" Alena Pastorová
27.09.2018 10:01:41 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Kupní smlouva - část C" Alena Pastorová
27.09.2018 10:05:13 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Alena Pastorová
27.09.2018 10:07:06 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Alena Pastorová
08.10.2018 11:53:24 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
08.10.2018 11:53:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
08.10.2018 14:21:01 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele - část A" Pavel Mitáš
08.10.2018 14:21:20 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
10.10.2018 14:02:15 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Alena Pastorová
16.10.2018 10:18:01 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k KS - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
17.10.2018 14:46:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
22.10.2018 14:57:39 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke KS - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
22.10.2018 15:26:02 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 2 ke KS - část B" Ing. Adéla Kytlicová
22.10.2018 15:26:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke KS - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 13:23:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke KS - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 13:42:08 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 1 ke KS - část C" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 13:42:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke KS - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 13:53:21 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 1 ke KS - část C" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 14:30:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke KS - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 16:19:39 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 1 ke KS - část C" Ing. Adéla Kytlicová
23.10.2018 16:21:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke KS - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:43:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Adéla Kytlicová
04.03.2019 11:01:19 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny - sdělení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:16:58 Přidán nový účastník "IČ="03593819 " Název:"Yggdrasilmont, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:19:20 Přidán nový účastník "IČ="48152587 " Název:"TR ANTOŠ s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-023411" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "545483.00" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "660034.43" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:43:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.07.2018 08:13:00" na "13.07.2018 10:56:41" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:45:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "545483.00" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:45:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:56:27 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "545483.00" na "1090966.00" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:56:27 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "660034.43" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:56:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1090966.00" na "545483.00" profil
21.11.2018 13:56:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:28:25 Přidán nový účastník "IČ="28689097 " Název:"Papik s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-023411" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1201428.50" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1453728.49" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:48:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.07.2018 08:13:00" na "13.07.2018 10:56:41" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:42:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1235787.50" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:42:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1495302.88" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:43:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:36:23 Přidán nový účastník "IČ="24660086 " Název:"PPS Gastro, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:37:22 Přidán nový účastník "IČ="26494469 " Název:"JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:38:37 Přidán nový účastník "IČ="41329180 " Název:"ARDA, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:39:21 Přidán nový účastník "IČ="22802967 " Název:"Gastro-Walter s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-023411" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2374515.00" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "2873163.15" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:47:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.07.2018 08:13:00" na "13.07.2018 10:56:41" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:59:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2385015.00" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 13:59:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "288586.15" Ing. Adéla Kytlicová
21.11.2018 14:02:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:44:10 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2385015.00" na "4770030.00" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:44:10 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "288586.15" na "3174454.30" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 18:44:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4770030.00" na "2385015.00" profil
28.11.2018 18:44:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3174454.30" na "2885868.15" profil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora