Město Žandov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Žandov

Náměstí 82, Žandov, 47107

IČO: 00261131

Telefon:

E-mail: mu@zandov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zandov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545 120 262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-013426 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.05.2017   10:52
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v úpravách dvou částí přízemního objektu MŠ, tj. pavilonu A a C. Předmětem je rovněž demolice dřevostavby pavilonu B a její nahrazení novým přízemním zděným pavilonem. Podrobněji je předmět popsán v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 41 095 849,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.06.2017 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 34 869 228,84 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 42 191 766,90 CZK
Datum ukončení plnění: 22.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 35 748 758,15 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 43 255 997,35 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,22 MB 22.05.2017  10:52 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,10 MB 22.05.2017  10:52 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,14 MB 22.05.2017  10:52 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,17 MB 22.05.2017  10:52 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,11 MB 22.05.2017  10:52 
6. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,23 MB 22.05.2017  10:52 
7. Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,36 MB 22.05.2017  10:52 
8. Svazek 4 - Tech podm a Podm a pož pro jedn způsob zprac nabíd ceny DOC 0,21 MB 22.05.2017  10:52 
9. Soupis stavebních prací XLSX 3,10 MB 22.05.2017  10:52 
10. Projektová dokumentace ZIP 161,31 MB 22.05.2017  10:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1 PDF 0,08 MB 13.06.2017  12:52 
2. Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby-rev1 DOC 0,35 MB 13.06.2017  12:53 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,09 MB 14.06.2017  10:31 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace 3 PDF 0,11 MB 20.06.2017  13:54 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,13 MB 04.09.2017  11:01 
2. Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 1 PDF 1,36 MB 10.01.2018  10:38 
3. Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 1 - EP PDF 1,38 MB 10.01.2018  17:12 
4. Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 2 - EP PDF 1,59 MB 10.04.2018  18:01 
5. Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 3 - EP PDF 1,70 MB 18.04.2018  09:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD - 1. část PDF 21,19 MB 04.09.2017  10:42 
2. SoD - 2. část PDF 7,98 MB 04.09.2017  10:43 
3. SoD - 3. část PDF 9,03 MB 04.09.2017  10:44 
4. SoD - 4. část PDF 9,45 MB 04.09.2017  10:44 
5. SoD - 5. část PDF 65,52 MB 04.09.2017  10:45 
6. SoD - 6. část PDF 20,69 MB 04.09.2017  10:45 
7. Dodatek č. 1 včetně příloh ZIP 2,04 MB 20.12.2017  08:09 
8. Zdůvodnění §222 odst. 7 ZZVZ PDF 0,29 MB 02.01.2018  09:35 
9. Dodatek č. 2 včetně příloh PDF 2,94 MB 10.04.2018  18:00 
10. Zdůvodnění §222 odst. 7 ZZVZ DOCX 0,08 MB 10.04.2018  18:04 
11. Dodatek č. 3 včetně příloh ZIP 2,72 MB 10.04.2018  18:16 
12. Dodatek č. 4 včetně příloh PDF 12,48 MB 25.06.2018  13:56 
13. Dodatek č. 5 včetně příloh ZIP 11,21 MB 03.10.2018  07:12 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny - sdělení DOCX 0,01 MB 04.03.2019  11:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PSD s.r.o.   64650910 CZ NE 34 869 228,84 CZK   ANO
2.   STAMO, spol. s.r.o.   43222323 CZ NE 38 451 575,52 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 2 837 860,00 CZK   2 876 661,84 CZK  
2018 32 910 898,15 CZK   40 379 335,51 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.05.2017 10:52:32 Zakázka zveřejněna  
13.06.2017 12:52:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.06.2017 12:53:11 Přidání dokumentu "Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby-rev1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.06.2017 12:54:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.05.2017 10:52:31" na "22.05.2017 10:52:32" Ing. Aleš Houserek
13.06.2017 12:54:12 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.06.2017 10:00:00" na "22.06.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
14.06.2017 10:31:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.06.2017 13:54:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.06.2017 13:54:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.06.2017 10:00:00" na "26.06.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
04.09.2017 10:42:48 Přidání dokumentu "SoD - 1. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:43:51 Přidání dokumentu "SoD - 2. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:44:13 Přidání dokumentu "SoD - 3. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:44:34 Přidání dokumentu "SoD - 4. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:45:01 Přidání dokumentu "SoD - 5. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:45:50 Přidání dokumentu "SoD - 6. část", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:53:37 Přidán nový účastník "IČ="64650910 " Název:"PSD s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:53:49 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:55:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "34869228.84" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:55:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "42191766.90" Pavel Mitáš
04.09.2017 10:59:54 Přidán nový účastník "IČ="43222323 " Název:"STAMO, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
04.09.2017 11:01:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
20.12.2017 8:09:00 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
02.01.2018 9:35:27 Přidání dokumentu "Zdůvodnění §222 odst. 7 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.01.2018 10:38:34 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.01.2018 17:12:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 1 - EP", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
08.03.2018 19:12:18 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2837860.00" Ing. Adéla Kytlicová
08.03.2018 19:12:18 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2841661.84" Ing. Adéla Kytlicová
08.03.2018 19:17:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2841661.84" na "2876661.84" Ing. Adéla Kytlicová
10.04.2018 18:00:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.04.2018 18:01:30 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 2 - EP", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.04.2018 18:04:38 Přidání dokumentu "Zdůvodnění §222 odst. 7 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.04.2018 18:16:58 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 včetně příloh ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
10.04.2018 18:22:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 3 - EP ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
18.04.2018 9:10:42 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 3 - EP " Ing. Adéla Kytlicová
18.04.2018 9:11:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 3 - EP ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
25.06.2018 13:56:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
03.10.2018 7:12:34 Přidání dokumentu "Dodatek č. 5 včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 17:39:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2837860.00" na "35748758.15" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 17:39:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2876661.84" na "43255997.35" Ing. Adéla Kytlicová
28.11.2018 17:40:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Adéla Kytlicová
04.03.2019 11:00:21 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny - sdělení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Adéla Kytlicová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora