Obec Damnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Damnice

Damnice 141, Damnice, 67178

IČO: 00600270

Telefon: 515 331 112

E-mail: ou.damnice@gmail.com ,  |   Internetová adresa: http://www.obecdamnice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Damnice, Damnice 141, 67178

Mgr. Lenka Hodaňová

tel.: 724173682

e-mail: ou.damnice@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastrukturou zaměřenou především na děti a mládež
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 18.02.2013   16:35
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provést stavební úpravu objektů stávajícího obecního úřadu. Jedná se o stavební úpravy
kulturního sálu s přístavbou hygienických prostor ( s úklidovou komorou) a vstupu a stavební úpravy prostor stávajícího obecního
úřadu, výměna krovu a krytiny, rekonstrukce stropní konstrukce, schodiště.
Předpokládaná hodnota: 7 552 298,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.03.2013 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2013

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,18 MB 18.02.2013  16:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky PDF 0,20 MB 18.02.2013  16:37 
2. Krycí list DOCX 0,02 MB 18.02.2013  16:38 
3. Obchodní podmínky DOCX 0,05 MB 18.02.2013  16:38 
4. Výkaz výměr ZIP 0,11 MB 18.02.2013  16:39 
5. Výkresy - stavební část ZIP 30,33 MB 18.02.2013  16:41 
6. Výkresy - topení ZIP 0,31 MB 18.02.2013  16:42 
7. Výkresy - elektro ZIP 2,53 MB 18.02.2013  16:42 
8. Výkresy - plynoinstalace ZIP 2,72 MB 18.02.2013  16:43 
9. Výkresy - ZTI ZIP 0,18 MB 18.02.2013  16:44 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 4,85 MB 28.02.2013  16:48 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 1,65 MB 05.03.2013  17:06 
3. Slepý rozpočet XLSX 0,07 MB 05.03.2013  17:07 
4. ZTI - voda, kanál, vzduchotechnika XLSX 0,02 MB 05.03.2013  17:08 
5. Plyn - vnitřní XLSX 0,03 MB 05.03.2013  17:09 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče_Miroslav Kročil-DŘEVOCENTRUM PDF 0,32 MB 13.03.2013  15:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,17 MB 14.03.2013  13:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,65 MB 10.04.2013  17:17 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva o dílo s vítězným uchazečem PDF 21,58 MB 03.04.2013  17:11 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PDF 2,58 MB 24.03.2014  16:48 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o konečné ceně PDF 0,25 MB 23.06.2014  20:53 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.02.2013 16:35:00 Zakázka zveřejněna  
18.02.2013 16:35:29 Založeno nové řízení Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:35:30 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "18.02.2013" na "31.12.2049 10:00:00" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:35:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.02.2013 09:00:00" na "08.03.2013 14:00:00" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:36:42 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:37:42 Přidání dokumentu "Zadávací podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:38:15 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:38:54 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:39:23 Přidání dokumentu "Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:41:43 Přidání dokumentu "Výkresy - stavební část", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:42:21 Přidání dokumentu "Výkresy - topení", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:42:54 Přidání dokumentu "Výkresy - elektro", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:43:32 Přidání dokumentu "Výkresy - plynoinstalace", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:44:08 Přidání dokumentu "Výkresy - ZTI", Publikovat = "Zveřejnit" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:45:38 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:45:38 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000001" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:45:38 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2013" na "18.02.2013 16:45:38" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:48:30 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "7407298.00" na "7552298.00" Hodaňová Lenka, Mgr.
18.02.2013 16:48:30 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2013 16:45:38" na "18.02.2013" Hodaňová Lenka, Mgr.
28.02.2013 16:48:49 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
05.03.2013 17:06:31 Přidání dokumentu "Dodatečné informave č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
05.03.2013 17:07:14 Přidání dokumentu "Slepý rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
05.03.2013 17:08:30 Přidání dokumentu "ZTI - voda, kanál, vzduchotechnika", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
05.03.2013 17:09:21 Přidání dokumentu "Plyn - vnitřní", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
13.03.2013 15:14:54 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče_Miroslav Kročil-DŘEVOCENTRUM", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
14.03.2013 13:40:32 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
03.04.2013 17:11:38 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva o dílo s vítězným uchazečem", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
03.04.2013 17:11:38 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2013" na "18.02.2013 16:35:00" Mgr. Lenka Hodaňová
10.04.2013 17:17:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
24.03.2014 16:44:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2013 16:35:00" na "18.02.2013" Mgr. Lenka Hodaňová
24.03.2014 16:48:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
24.03.2014 16:51:49 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová
24.03.2014 16:52:10 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo" Mgr. Lenka Hodaňová
23.06.2014 20:53:10 Přidání dokumentu "Oznámení o konečné ceně", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lenka Hodaňová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora