Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, 60200

Ing. Filip Fišer

tel.: 731403006

e-mail: fiser@grantika.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000019 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 17.10.2018   10:50
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy.

Podávání nabídek a elektronická komunikace probíhá přes elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00023112
Předpokládaná hodnota: 2 610 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 923 579,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 923 579,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace PDF 0,26 MB 17.10.2018  10:50 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOCX 0,15 MB 17.10.2018  10:50 
3. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění některých podmínek základní způsobilosti DOCX 0,15 MB 17.10.2018  10:50 
4. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace DOCX 0,15 MB 17.10.2018  10:50 
5. Příloha č. 4 - Obchodní podmínky DOC 0,14 MB 17.10.2018  10:50 
6. Příloha č. 4.1 - Přehled staveb XLS 0,04 MB 17.10.2018  10:50 
7. Příloha č. 4.2 - Přehled věcí XLS 0,03 MB 17.10.2018  10:50 
8. Příloha č. 4.3 - Seznam vozidel XLSX 0,01 MB 17.10.2018  10:50 
9. Příloha č. 4.4 - Zpráva o riziku DOC 0,04 MB 17.10.2018  10:50 
10. Příloha č. 4.5 - Stanovení PML DOC 0,03 MB 17.10.2018  10:50 
11. Příloha č. 4.6 - Přehled lesů DOCX 0,30 MB 17.10.2018  10:50 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,15 MB 29.10.2018  11:14 
2. Příloha č. 1 - Seznam vozidel pro havarijní pojištění (verze 2) XLSX 0,01 MB 29.10.2018  11:14 
3. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (verze 2) DOCX 0,15 MB 29.10.2018  11:15 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,81 MB 20.11.2018  13:34 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,46 MB 20.11.2018  13:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,17 MB 04.01.2019  13:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pojistná smlouva 1 PDF 10,29 MB 20.02.2019  09:38 
2. Pojistná smlouva 2 PDF 2,22 MB 20.02.2019  09:38 
3. Dodatek č. 1 PDF 10,22 MB 28.02.2019  11:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   UNIQA pojišťovna, a.s.   49240480 CZ NE   ANO
2.   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group   47116617 CZ NE    
3.   ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB   45534306 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
17. 10. 2018 10:50:51 Zakázka zveřejněna  
17. 10. 2018 12:29:55 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy." na "Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy. Podávání nabídek a elektronická komunikace probíhá přes elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00023112" Ing. Filip Fišer
17. 10. 2018 12:29:55 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.10.2018 10:50:50" na "17.10.2018 10:50:51" Ing. Filip Fišer
29. 10. 2018 11:14:11 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
29. 10. 2018 11:14:41 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Seznam vozidel pro havarijní pojištění (verze 2)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
29. 10. 2018 11:15:10 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (verze 2)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
20. 11. 2018 13:34:35 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
20. 11. 2018 13:38:05 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
4. 1. 2019 13:39:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
4. 1. 2019 13:57:05 Přidán nový účastník "IČ="49240480 " Název:"UNIQA pojišťovna, a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Filip Fišer
4. 1. 2019 13:57:49 Přidán nový účastník "IČ="47116617 " Název:"Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group" Vítěz="Ne"" Ing. Filip Fišer
4. 1. 2019 13:58:10 Přidán nový účastník "IČ="45534306 " Název:"ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB" Vítěz="Ne"" Ing. Filip Fišer
4. 1. 2019 13:59:35 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "02.11.2018 10:00:00" na "nezadáno" Ing. Filip Fišer
20. 2. 2019 9:37:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1923579.00" Ing. Filip Fišer
20. 2. 2019 9:37:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1923579.00" Ing. Filip Fišer
20. 2. 2019 9:38:20 Přidání dokumentu "Pojistná smlouva 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
20. 2. 2019 9:38:36 Přidání dokumentu "Pojistná smlouva 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Filip Fišer
28. 2. 2019 11:36:38 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora