Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – stavba (opakované zadání)
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-005245 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 14.02.2018   10:36
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí stavebních prací za účelem rozšíření objektu Seniorcentra města Svitavy s cílem navýšení kapacity lůžkových míst pro osoby se sníženou soběstačností a dále poskytnutí dodávek, služeb a stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených stavebních prací.
Předpokládaná hodnota: 72 178 590,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 3. 2018 14:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 00.0 Dokumentace zadávacího řízení PDF 0,78 MB 14.02.2018  10:36 
2. 01.0 Příloha č. 1 DZŘ - Předloha krycího listu nabídky DOCX 0,02 MB 14.02.2018  10:36 
3. 02.0 Příloha č. 2 DZŘ - Kvalifikační dokumentace PDF 0,67 MB 14.02.2018  10:36 
4. 02.1 Příloha č. 1 KD - Předloha souhrnného čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci DOCX 0,03 MB 14.02.2018  10:36 
5. 03.0 Příloha č. 3 DZŘ - Návrh smlouvy - stavba DOCX 0,08 MB 14.02.2018  10:36 
6. 04.0 Příloha č. 4 DZŘ - Projektová dokumentace a soupis prací RAR 179,51 MB 14.02.2018  10:36 
7. 05.0 Příloha č. 5 DZŘ - Předloha seznamu poddodavatelů DOCX 0,03 MB 14.02.2018  10:36 
8. Soupis prací akt. 180307 XLSX 2,62 MB 07.03.2018  18:47 
9. Soupis prací akt. 180312 XLSX 2,58 MB 12.03.2018  14:31 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1 PDF 0,69 MB 23.02.2018  07:42 
2. Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2 PDF 0,83 MB 07.03.2018  18:46 
3. Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2 - Soupis prací akt. 180307 XLSX 2,62 MB 07.03.2018  18:47 
4. Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 3 PDF 0,87 MB 12.03.2018  14:31 
5. Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 3 - Soupis prací akt. 180312 XLSX 2,58 MB 12.03.2018  14:31 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva uadavatele PDF 1,13 MB 01.10.2018  01:46 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
14. 2. 2018 10:36:40 Zakázka zveřejněna  
23. 2. 2018 7:42:35 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
7. 3. 2018 18:46:45 Přidání dokumentu " Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
7. 3. 2018 18:47:05 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2 - akt. soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
7. 3. 2018 18:47:42 Přidání dokumentu "Soupis prací akt. 180307", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
8. 3. 2018 5:15:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.02.2018 10:36:39" na "14.02.2018 10:36:40" Mgr. Lukáš Pruška
8. 3. 2018 5:15:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.03.2018 10:30:00" na "16.03.2018 13:00:00" Mgr. Lukáš Pruška
12. 3. 2018 14:31:13 Přidání dokumentu "Soupis prací akt. 180312", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
12. 3. 2018 14:31:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
12. 3. 2018 14:31:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2 - Soupis prací akt. 180312", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
13. 3. 2018 7:12:56 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.03.2018 13:00:00" na "19.03.2018 14:00:00" Mgr. Lukáš Pruška
13. 9. 2018 12:48:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Lukáš Pruška
29. 9. 2018 9:47:01 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.
1. 10. 2018 1:46:03 Přidání dokumentu "Písemná zpráva uadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Lukáš Pruška
10. 10. 2018 15:40:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora