Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu T. G. Masaryka 5/35 ve Svitavách
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 19.04.2017   10:04
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci oken v souladu s restaurátorským a technologickým průzkumem - kompletní restaurování historických oken, spolu s opravou kování (část A veřejné zakázky) a zateplení půdního prostoru (stropu a stěn půdní vestavby), provedení zavěšeného SDK podhledu v prostorech archivu (část B veřejné zakázky).
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří:
Část A SO-01 udržovací a restaurátorské práce výplní otvorů
Část B SO-02 Zateplení půdního prostoru
Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu část veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky. Rozhodnutí v této věci je zcela na vůli dodavatele.
Předpokládaná hodnota: 6 020 046,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2017 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení PDF 0,08 MB 14.06.2017  11:36 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,55 MB 19.04.2017  10:04 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,62 MB 19.04.2017  10:04 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,11 MB 19.04.2017  10:04 
3. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,07 MB 19.04.2017  10:04 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,33 MB 19.04.2017  10:04 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací – část A DOC 0,07 MB 19.04.2017  10:04 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací - část B DOC 0,06 MB 19.04.2017  10:04 
7. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání - část A DOC 0,08 MB 19.04.2017  10:04 
8. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,05 MB 19.04.2017  10:04 
9. Svazek 3 - Obchodní podmínky – Část A DOCX 0,61 MB 19.04.2017  10:04 
10. Svazek 3 - Obchodní podmínky – Část B DOCX 0,61 MB 19.04.2017  10:04 
11. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,31 MB 19.04.2017  10:04 
12. Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby vč. závazných stanovisek ZIP 245,90 MB 19.04.2017  10:04 
13. soupis prací Část A_SO-01 XLSX 0,27 MB 19.04.2017  10:04 
14. soupis prací Část B_SO-02 XLSX 0,12 MB 19.04.2017  10:04 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,10 MB 28.06.2017  13:12 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 4. 2017 10:04:13 Zakázka zveřejněna  
19. 4. 2017 10:04:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2017 10:04:12" na "19.04.2017 10:04:13" Aleš Houserek
14. 6. 2017 11:36:24 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
14. 6. 2017 11:37:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Aleš Houserek
14. 6. 2017 11:39:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" profil
28. 6. 2017 13:12:39 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" petr cyrner
12. 7. 2017 8:55:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora