Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.03.2017   07:59
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je novostavba komunikace pro pěší podél silnice I/43 ve městě Svitavy v ulici Hlavní. Komunikace pro pěší je navržena v základní šířce 2,0 m. Nový chodník, který bude umístěn v místě stávajícího otevřeného patníku příkopu, si vyžádá nové odvodnění chodníků, silnice I/43 a místních komunikací. Proto jsou součástí stavby objekty dešťové kanalizace a přípojky uličních vpustí. Součástí předmětu plnění je i výměna vodovodních přípojek pod chodníkem. Stavba si vyžádá řešení přechodného dopravního značení po dobu výstavby. Doprava bude převáděna obousměrně pomocí dočasného dopravního opatření po polovinách komunikace I/43. Stavba je členěna projektovou dokumentací do pěti úseků.
Předpokládaná hodnota: 27 186 209,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 838 383,83 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,57 MB 29.03.2017  07:59 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,65 MB 29.03.2017  07:59 
2. Svazek 1 příloha - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,20 MB 29.03.2017  07:59 
3. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,09 MB 29.03.2017  07:59 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,30 MB 29.03.2017  07:59 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,11 MB 29.03.2017  07:59 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,09 MB 29.03.2017  07:59 
7. Svazek 3 - Obchodní podmínky DOCX 0,63 MB 29.03.2017  07:59 
8. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,25 MB 29.03.2017  07:59 
9. soupis prací XLSX 2,04 MB 29.03.2017  07:59 
10. Projektová dokumentace včetně stavebního povolení ZIP 126,08 MB 29.03.2017  07:59 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,18 MB 12.04.2017  11:29 
2. Příloha č. 1 - soupis prací_revize_12_04_2017 XLSX 1,79 MB 12.04.2017  11:29 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,18 MB 13.04.2017  09:40 
4. Příloha č. 1 - soupis prací_revize_13_04_2017 XLSX 1,86 MB 13.04.2017  09:40 
5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,14 MB 02.05.2017  12:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,17 MB 12.07.2017  08:49 
2. Oznámení o výběru dodavatele - Příloha PDF 0,15 MB 12.07.2017  08:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,13 MB 21.08.2017  16:55 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,91 MB 16.08.2017  12:03 
2. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace ZIP 126,08 MB 16.08.2017  13:01 
3. Příloha č. 2 - Cenová nabídka XLSX 1,87 MB 16.08.2017  13:01 
4. Dodatek č. 1 k SoD vč. přílohy PDF 8,02 MB 17.04.2018  10:04 
5. Dodatek č. 2 k SoD vč. přílohy PDF 17,31 MB 03.07.2018  12:49 
6. Dodatek č. 3 k SoD PDF 0,57 MB 07.11.2018  09:34 
7. Dodatek č. 4 k SoD PDF 0,63 MB 19.11.2018  14:10 
8. Dodatek č. 4 k SoD - příloha XLS 2,34 MB 19.11.2018  14:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ALPINE Bau CZ a.s.   02604795 CZ NE 16 838 383,83 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
29. 3. 2017 7:59:50 Zakázka zveřejněna  
12. 4. 2017 11:29:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
12. 4. 2017 11:29:24 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - soupis prací_revize_12_04_2017", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
12. 4. 2017 11:29:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.03.2017 07:59:49" na "29.03.2017 07:59:50" Aleš Houserek
12. 4. 2017 11:29:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.04.2017 10:00:00" na "09.05.2017 10:00:00" Aleš Houserek
12. 4. 2017 11:30:56 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "27246308.00" na "27186209.00" Aleš Houserek
13. 4. 2017 9:40:22 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
13. 4. 2017 9:40:38 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - soupis prací_revize_13_04_2017", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
13. 4. 2017 9:40:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.05.2017 10:00:00" na "10.05.2017 10:00:00" Aleš Houserek
2. 5. 2017 12:33:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
12. 7. 2017 8:49:25 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
12. 7. 2017 8:49:39 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - Příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
16. 8. 2017 12:03:33 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16. 8. 2017 12:11:15 Přidán nový účastník "IČ="02604795 " Název:"ALPINE Bau CZ a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
16. 8. 2017 12:11:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16838383.83" Pavel Mitáš
16. 8. 2017 13:01:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16. 8. 2017 13:01:34 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Cenová nabídka", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21. 8. 2017 16:55:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" petr cyrner
17. 4. 2018 10:04:33 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD vč. přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Irena Slabá
3. 7. 2018 12:49:46 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SoD vč. přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Irena Slabá
7. 11. 2018 9:34:44 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16. 11. 2018 10:07:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 11. 2018 14:09:50 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 4 k SoD" Boris Vrbka
19. 11. 2018 14:10:00 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 11. 2018 14:18:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 k SoD - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
11. 3. 2020 9:16:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Irena Slabá

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora