Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Údržba travnatých ploch, pískovišť a živých plotů ve městě Svitavy
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
511692 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 19.05.2015   08:16
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je služba - údržba travnatých ploch spočívající v pravidelném kosení, mulčování a sběru listí. Výčet a četnost operací pro jednotlivé základní plochy vychází z dlouhodobých potřeb objednatele. Četnost operací je dána finančními možnostmi objednatele pro daný rok. Součástí zakázky je také údržba veřejných pískovišť ve městě Svitavy, která spočívá v pravidelné výměně písku v pískovištích. Četnost výměny písku v jednotlivých pískovištích je dána finančními možnostmi objednatele pro daný rok. Dále je součástí veřejné zakázky také údržba živých plotů ve městě Svitavy, která spočívá v jejich pravidelném tvarování. Četnost tvarování živých plotů je dána finančními možnostmi objednatele pro daný rok.

V souladu s § 15 odst. 1, resp. § 14 odst. 1 písm. b) je předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena ve výši 7.630.000,- Kč bez DPH za období 48 měsíců poskytování služeb
Předpokládaná hodnota: 7 630 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2015 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zrušení zveřejnění zadávací dokumentace PDF 0,05 MB 19.05.2015  15:01 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,23 MB 19.05.2015  08:16 
2. SVAZEK 1 příloha - Formulář KRYCÍ LIST DOC 0,17 MB 19.05.2015  08:16 
3. SVAZEK 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,04 MB 19.05.2015  08:16 
4. SVAZEK 1 příloha – Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 19.05.2015  08:16 
5. SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,15 MB 19.05.2015  08:16 
6. SVAZEK 2 příloha - Formulář referenční služby DOC 0,10 MB 19.05.2015  08:16 
7. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo DOCX 0,10 MB 19.05.2015  08:16 
8. SVAZEK 3 příloha 1 - Podrobny popis rozsahu dila DOCX 0,02 MB 19.05.2015  08:16 
9. SVAZEK 3 příloha 2 - Seznam pro udrzbu travnatych ploch XLS 0,07 MB 19.05.2015  08:16 
10. SVAZEK 3 příloha 3 - Seznam piskovist XLS 0,03 MB 19.05.2015  08:16 
11. SVAZEK 3 příloha 4 - Rozmisteni piskovist PDF 0,70 MB 19.05.2015  08:16 
12. SVAZEK 3 příloha 5 - Vycet zivych plotu XLS 0,06 MB 19.05.2015  08:16 
13. SVAZEK 3 příloha 6 - Jednotkové ceny DOC 0,03 MB 19.05.2015  08:16 
14. REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY XLSX 0,02 MB 19.05.2015  08:16 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,83 MB 19.05.2015  08:16 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 5. 2015 8:16:16 Zakázka zveřejněna  
19. 5. 2015 15:01:31 Přidání dokumentu "Zrušení zveřejnění zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Aleš Houserek
19. 5. 2015 15:02:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora