Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Robert Černý

tel.: +420602308616

e-mail: cerny@vakjes.cz


Detail zakázky

Název zakázky: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - VODOVOD
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.11.2016   14:59
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení nového vodovodního řadu z potrubí PE100 RC SDR 11 OD 110 x 10,0 mm v ulici Dukelská, ve městě Jeseníku, k. ú. Jeseník, v celkové délce 224,4 m včetně 5 ks vodovodních přípojek. Vodovodní řad bude napojen v asfaltové silnici v ulici Dukelská (p. č. 2508/2) na stávající vodovodní řad PVC 160 mm. Trasa vodovodu bude vedena asfaltovou komunikací příčným překopem a následně v zatravněné ploše v souběhu s podzemním vedením vysokého napětí. Potrubí pod chodníkem ze zámkové dlažby a vodovodním propustkem bude provedeno řízeným horizontálním vrtem v délce 16,3 m. V lomovém bodě V07 trasa vodovodu mění směr a přechází do asfaltové plochy příjezdové komunikace. Trasa vede přímým směrem k objektu č. p. 1240, kde v zatravněné ploše trasa vodovodu končí.
Předpokládaná hodnota: 1 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 935 030,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,28 MB 11.11.2016  14:59 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,39 MB 22.12.2016  14:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.   46580328 CZ NE 935 030,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
11. 11. 2016 14:59:39 Zakázka zveřejněna  
22. 12. 2016 14:24:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora