Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Turbína na nátoku ÚV Plav
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000034 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
365766 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 13.12.2013   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Na úpravně vody Plav je instalováno ve stávající budově MVE soustrojí TG1 ( max. výkon 600 kW ), využívající hydraulický spád v přívodním potrubí od nádrže VD Římov po úpravnu. Veřejná zakázka zahrnuje instalaci nového soustrojí TG2 vertikální Francisovy turbíny s přímým spojením na asynchronní generátor o instalovaném výkonu cca Pi = 250 kW. Maximální průtočné množství, které je soustrojí TG2 schopno zpracovat, činí QTG2max = 0,65 m3/s. čistý hydraulický spád se předpokládá v rozmezí 40 – 49 m.v.s.
Současně budou provedeny navazující úpravy ve stavební a technologické části zajišťující spolehlivý provoz nově instalovaného soustrojí (úpravy na obtokovém potrubí apod.) Navržená dostavba soustrojí TG2 bude realizována uvnitř stávajícího objektu elektrárny na přítoku do ÚV Plav.

Členění dodávky :
Stavební objekty :
SO 01 – Úpravy strojovny MVE

Provozní soubory :
PS 01 – MVE - Technologická část strojní
PS 02 – MVE - Technologická část elektro
Předpokládaná hodnota: 13 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 2. 2014 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zrušení soutěže PDF 0,50 MB 21.03.2014  10:40 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Prohlášení kvalifikace PDF 0,55 MB 13.12.2013  00:00 
2. Prohlášení kvalifikace DOCX 0,02 MB 13.12.2013  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,88 MB 13.12.2013  00:00 
2. Zadávací dokumentace DOCX 0,07 MB 13.12.2013  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Obchodní podmínky PDF 0,98 MB 13.12.2013  00:00 
2. Obchodní podmínky DOCX 0,07 MB 13.12.2013  00:00 
3. Příloha č. 2 SOD PDF 0,74 MB 13.12.2013  00:00 
4. Příloha č. 2 SOD DOCX 0,02 MB 13.12.2013  00:00 
5. Příloha č. 3 SOD PDF 0,59 MB 13.12.2013  00:00 
6. Příloha č. 3 SOD DOCX 0,03 MB 13.12.2013  00:00 
7. Příloha č. 4 SOD PDF 0,67 MB 13.12.2013  00:00 
8. Příloha č. 4 SOD XLSX 0,01 MB 13.12.2013  00:00 
9. Výkaz výměr XLSX 0,18 MB 13.12.2013  00:00 
10. Projektová dokumentace ZIP 10,98 MB 13.12.2013  00:00 
11. Tabulka H garantované technické parametry PDF 0,59 MB 07.02.2014  10:34 
12. Tabulka H garantované technické parametry DOCX 0,03 MB 07.02.2014  10:35 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,62 MB 13.01.2014  14:37 
2. Výkaz výměr upravený XLS 0,32 MB 13.01.2014  14:39 
3. Výkaz výměr upravený PDF 0,49 MB 13.01.2014  14:39 
4. Upozornění na prodloužení termínu podání nabídky PDF 0,57 MB 20.01.2014  14:39 
5. Dodatečné informace č.2 PDF 0,61 MB 23.01.2014  08:20 
6. Dodatečné informace č.3 PDF 0,61 MB 31.01.2014  11:24 
7. Dodatečné informace č.4 PDF 0,61 MB 07.02.2014  10:55 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,63 MB 13.12.2013  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,54 MB 25.03.2014  14:05 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 12. 2013 Zakázka zveřejněna  
13. 1. 2014 14:37:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
13. 1. 2014 14:39:00 Přidání dokumentu "Výkaz výměr upravený", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
13. 1. 2014 14:39:29 Přidání dokumentu "Výkaz výměr upravený", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
20. 1. 2014 14:39:02 Přidání dokumentu "Upozornění na prodloužení termínu podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
23. 1. 2014 8:20:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
31. 1. 2014 11:24:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
7. 2. 2014 10:34:51 Přidání dokumentu "Tabulka H garantované technické parametry", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
7. 2. 2014 10:35:45 Přidání dokumentu "Tabulka H garantované technické parametry", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
7. 2. 2014 10:55:31 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
21. 3. 2014 10:40:01 Přidání dokumentu "Zrušení soutěže", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
25. 3. 2014 14:05:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
25. 3. 2014 14:07:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Edita Nalezená

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora