Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
353937 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 14.06.2013   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Veřejná zakázka zahrnuje stavební úpravy vodovodního řadu včetně vystrojení šachet, které budou prováděny na stávajícím vodovodním řadu "B" DN 500 Čejetice - Vítkov v km 7,637-9,000. Navrhovaná stavba řeší zejména výměnu vodovodního potrubí dálkového vodovodu a související úpravu armaturních uzlů v trase a v ochranném pásmu vodovodu.Součástí stavby bude zajištění aktivní protikorozní ochrany.
Předpokládaná hodnota: 12 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 7. 2013 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 698 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 944 580,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výkaz výměr XLS 0,26 MB 14.06.2013  00:00 
2. 1. Vyjádření Eon PDF 0,62 MB 14.06.2013  00:00 
3. 2. Vyjádření Eon-plyn PDF 0,59 MB 14.06.2013  00:00 
4. Vyjádření Čevak PDF 0,60 MB 14.06.2013  00:00 
5. Vyjádření telefonica O2 PDF 1,15 MB 14.06.2013  00:00 
6. Desky-hlavní PDF 0,38 MB 14.06.2013  00:00 
7. Desky VH PDF 0,38 MB 14.06.2013  00:00 
8. Objekty D.2 PDF 0,48 MB 14.06.2013  00:00 
9. Výkres D.2 1.1.d2 PDF 0,72 MB 14.06.2013  00:00 
10. Výkres D.2 1.1.d1 PDF 1,46 MB 14.06.2013  00:00 
11. Výkres D.2 1.2 PDF 0,70 MB 14.06.2013  00:00 
12. Výkres D.2 1.3. PDF 0,43 MB 14.06.2013  00:00 
13. Výkres D.2 2.1. PDF 0,63 MB 14.06.2013  00:00 
14. Výkres d.2 2.2. PDF 0,45 MB 14.06.2013  00:00 
15. Podélný profil PDF 1,18 MB 14.06.2013  00:00 
16. Přehledná situace stavby PDF 2,94 MB 14.06.2013  00:00 
17. Situace stavby PDF 3,94 MB 14.06.2013  00:00 
18. Technická zpráva PDF 0,42 MB 14.06.2013  00:00 
19. Vzorový manipulační pruh PDF 0,74 MB 14.06.2013  00:00 
20. AKO část PDF 13,87 MB 14.06.2013  07:45 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část zadávací dokumentace PDF 0,40 MB 14.06.2013  00:00 
2. Obchodní podmínky PDF 0,67 MB 14.06.2013  00:00 
3. Textová část zadávací dokumentace DOC 0,16 MB 14.06.2013  00:00 
4. Obchodní podmínky-návrh smlouvy o dílo DOCX 0,06 MB 14.06.2013  00:00 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti PDF 0,63 MB 14.06.2013  00:00 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,53 MB 16.07.2013  13:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,84 MB 16.07.2013  13:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zpráva zadavatele PDF 0,62 MB 09.08.2013  09:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,53 MB 09.08.2013  09:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVMONTA s.r.o.   40525007 CZ NE 12 798 897,00 CZK  
2.   MIVET s.r.o.   27363627 CZ NE 13 927 828,00 CZK  
3.   sdružení SWIETELSKY stavební+PVK Č.Budějovice   48035599 CZ NE 10 698 000,00 CZK ANO
4.   HOCHTIEF CZ a.s.   46678468 CZ NE 10 891 156,00 CZK  
5.   ZEPRIS s.r.o.   25117947 CZ NE 14 101 018,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
14. 6. 2013 Zakázka zveřejněna  
14. 6. 2013 7:45:49 Přidání dokumentu "AKO část", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
16. 7. 2013 13:39:12 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
16. 7. 2013 13:42:03 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:54:28 Přidán nový účastník "IČ="40525007 " Název:"STAVMONTA s.r.o." Vítěz="Ne"" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:56:20 Přidán nový účastník "IČ="27363627 " Název:"MIVET s.r.o." Vítěz="Ne"" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:56:54 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"sdružení SWIETELSKY stavební+PVK Č.Budějovice" Vítěz="Ano"" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:57:17 Přidán nový účastník "IČ="46678468 " Název:"HOCHTIEF CZ a.s." Vítěz="Ne"" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:57:42 Přidán nový účastník "IČ="25117947 " Název:"ZEPRIS s.r.o." Vítěz="Ne"" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:58:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10698000.00" Edita Nalezená
9. 8. 2013 8:58:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "12944580.00" Edita Nalezená
9. 8. 2013 9:00:10 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
9. 8. 2013 9:00:25 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Edita Nalezená
9. 8. 2013 9:00:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
9. 8. 2013 9:01:13 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Nalezená
25. 3. 2014 14:46:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Edita Nalezená

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora