Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 731628913

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2021-045656 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.12.2021   09:32
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodního řadu DN 1200 pro dopravu surové vody z vodního díla Římov do úpravny vody Plav, která je největší úpravnou vody v jižních Čechách.
II. etapa řeší zdvojení řadu v úseku od portálu štoly č. 2 (Plav) až do úpravny vody Plav. Stavba začíná napojením ve stávajícím objektu portálu štoly a pokračuje novou jednoramennou shybkou pod řekou Malší do výstupní armaturní šachty, tato část je navržena z ocelového potrubí v profilu DN 1000 v celkové délce 82 m - SO 01.1, součástí je odkalení za shybkou v profilu DN 400 s novým vyústěním do řeky Malše. Z výstupní armaturní šachty bude pokračovat ocelové potrubí DN 1200 v celkové délce 1293 m do úpravny vody Plav, kde bude provedeno napojení na nátok do stávající vodní turbíny ve stávajícím objektu malé vodní elektrárny - SO 01.2, součástí tohoto úseku jsou dvě vzdušníkové šachty a odkalení řadu v profilu DN 300, které je napojeno do stávajícího kalosvodu a dále řešení katodické ochrany potrubí. V úseku SO 01.2 bude vodovod uložen v souběhu s přiváděcím řadem DN 1400 a vede po převážně zemědělských pozemcích při okraji obce Plav a z části přes intravilán obce Plav.
Předpokládaná hodnota: 188 317 677,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 1. 2022 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.05.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 194 149 882,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 234 921 357,22 CZK

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek - anonymizovaný PDF 0,29 MB 27.01.2022  12:40 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - 4 zadávací dokumentace ZIP 1,75 MB 10.12.2021  09:32 
2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb XLSX 1,04 MB 10.12.2021  09:32 
3. Projektová dokumentace ZIP 294,72 MB 10.12.2021  09:32 
4. Šifrovací certifikát ZIP 0,00 MB 10.12.2021  09:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,26 MB 28.12.2021  09:08 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vč. příloh ZIP 0,49 MB 04.01.2022  15:49 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh ZIP 52,62 MB 14.01.2022  14:16 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přílohy ZIP 0,17 MB 20.01.2022  13:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,56 MB 20.05.2022  12:19 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo vč. příloh PDF 44,45 MB 19.05.2022  10:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   HOCHTIEF CZ a. s.   46678468 CZ NE    
2.   OHLA ŽS, a.s.   46342796 CZ NE   ANO
3.   GASCONTROL, společnost s r.o.   46578021 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10. 12. 2021 9:32:21 Zakázka zveřejněna  
10. 12. 2021 9:37:36 Přidání dokumentu "Šifrovací certifikát", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
28. 12. 2021 9:07:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.12.2021 09:32:20" na "10.12.2021 09:32:21" Pavel Mitáš
28. 12. 2021 9:07:35 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.01.2022 10:00:00" na "21.01.2022 10:00:00" Pavel Mitáš
28. 12. 2021 9:08:55 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
4. 1. 2022 15:49:24 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
14. 1. 2022 14:16:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
14. 1. 2022 14:19:14 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.01.2022 10:00:00" na "26.01.2022 10:00:00" Pavel Mitáš
20. 1. 2022 13:26:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
20. 1. 2022 13:27:40 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přílohy" Pavel Mitáš
20. 1. 2022 13:30:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27. 1. 2022 12:40:01 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek - anonymizovaný", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 10:30:06 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 10:50:01 Přidán nový účastník "IČ="46678468 " Název:"HOCHTIEF CZ a. s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 10:50:25 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHLA ŽS, a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 10:50:36 Přidán nový účastník "IČ="46578021 " Název:"GASCONTROL, společnost s r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 11:09:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "194149882.00" Pavel Mitáš
19. 5. 2022 11:09:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "234921357.22" Pavel Mitáš
20. 5. 2022 12:19:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele ", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora