Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rek. rozvaděčů a kabel. kolektoru ČS Plav
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.06.2021   10:25
Typ řízení: Jiné
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci akce, kde stávající kabelové trasy v kolektoru ČS a kabelovém kolektoru budou rekonstruovány a budou nahrazeny novými kabelovými rozvody. Stávající el. rozvaděče NN v rozvodně budovy filtrace a budovy dávkování budou v rámci akce rekonstruovány. Stávající kabelové žlaby budou nahrazeny novou konstrukcí. Rekonstrukce el. rozvaděčů a výměna kabelových rozvodů bude prováděna za provozu, v projektové dokumentaci bude navržena vhodná etapizace tak, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz čerpací stanice při následné realizaci stavby. Součástí stavby bude provedení nejnutnějších stavebních úprav a sanací poruch povrchů.
Předpokládaná hodnota: 2 868 806,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 399 370,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 903 237,70 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,52 MB 28.06.2021  10:25 
2. Dodatek č.1 PDF 1,95 MB 18.03.2022  12:49 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   I&C Energo a.s.   49433431 CZ NE 2 399 370,00 CZK 2 903 237,70 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
28. 6. 2021 10:25:09 Zakázka zveřejněna  
18. 3. 2022 12:49:21 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora