Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna - 6.etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.06.2021   09:09
Typ řízení: Jiné
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je sanace vodovodního řadu Zlukov – Sv. Anna z azbestocementu DN 400, předtvarovaným PE potrubím shodného průměru, mezi body T29 – T53 (km 7,446 – 14,262). V tomto úseku, který představuje celkovou délku 6,816 km, byly již některé části potrubí v minulosti vyměněny, nebo budou překládány v rámci stavby železničního koridoru, jehož výstavba je v současnosti realizována. Bez těchto úseků, představuje celková délka sanace 5,889 km, přičemž v této délce jsou zahrnuty i armaturní šachty, sestavy pro kalníky, propojování sanovaných úseků standardním PE potrubím atp. Po možnost realizace sanace navrženou technologií zatahování předtvarovaného potrubí tvaru písmene „C“ do potrubí stávajícího, s následnou přeměnou do kruhového profilu pomocí vodní páry, budou po stanovených úsecích hloubeny pažené montážní jámy. Sanované úseky budou poté dopojeny standardním PE potrubím, v místech stávajících kalníků budou osazeny nové zemní odkalovací sestavy. Na trase se nachází i několik stávajících armaturních šachet, z nichž většina slouží pro umístění vystrojení k odvzdušnění potrubí. Šachty stavebně zůstanou zachovány, uvnitř budou sanovány, dojde k výměně technologie, sanaci vnitřních povrchů a výměně zákrytových desek, včetně vstupů. Stávající tři šachty v bodu T29, jejichž technický stav a uspořádání jsou nevyhovující, budou demolovány a na jejich místě, v menším půdorysu, vnikne zcela nová podzemní armaturní šachta obdélníkového tvaru s novým vystrojením
Předpokládaná hodnota: 62 075 598,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 63 095 941,88 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 76 346 089,67 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 29,17 MB 16.06.2021  09:09 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   sdružení Zlukov-Sv. Anna   25117947 CZ Ano 70 922 603,16 CZK 85 816 349,82 CZK  
2.   WOMBAT s.r.o.   47912553 CZ NE 72 634 269,01 CZK 87 887 465,50 CZK  
3.   Swietelsky stavební spol. s r.o.   48035599 CZ NE 63 095 941,88 CZK 76 346 089,67 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Broschier s.r.o. 61246247    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16. 6. 2021 9:09:30 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora