Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava potrubí DN 300 v chráničce Mirkovice
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.04.2021   09:59
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny stávajícího litinového vodovodního řadu profilu (DN300), v dl. 290m. Výměna bude provedena ve stejném profilu (DN300), trase a hloubce jako stávající. Potrubí bude napojeno na stávající LT nebo OC potrubí. Před potokem je kalník - objekt č. 155, který bude také vyměněn a výtok do potoka stavebně upraven. Přechod potoka bude realizován s vybudováním nové chráničky pod potokem.
Předpokládaná hodnota: 5 983 438,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 392 800,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 525 288,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.10.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 205 478,98 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 298 629,57 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 14,22 MB 23.04.2021  09:59 
2. Dodatek č.1 PDF 6,09 MB 19.10.2021  10:09 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   MIVET s.r.o.   27363627 CZ NE 5 980 082,66 CZK 7 235 900,02 CZK  
2.   Swietelsky stavební spol. s r.o.   48035599 CZ NE 5 969 459,50 CZK 7 223 046,00 CZK  
3.   STREICHER, s r.o. Plzeň   14706768 CZ NE 5 753 830,00 CZK 6 962 134,30 CZK  
4.   VHS – Vodohospodářské stavby s.r.o.   14499924 CZ NE 5 392 800,00 CZK 6 525 288,00 CZK ANO
5.   VHS technology a.s.   27347753 CZ NE 5 595 987,12 CZK 6 771 144,42 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2021 5 205 478,98 CZK   6 298 629,57 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ČEVAK a.s. 60849657    Česká republika



Historie zakázky

Datum Popis Autor
23. 4. 2021 9:59:09 Zakázka zveřejněna  
19. 10. 2021 10:09:03 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
4. 11. 2021 7:57:48 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5205478.98" Edita Krčková
4. 11. 2021 7:57:48 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6298629.57" Edita Krčková
4. 11. 2021 7:58:50 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Edita Krčková
4. 11. 2021 7:58:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.04.2021 09:59:08" na "23.04.2021 09:59:09" Edita Krčková
4. 11. 2021 8:00:28 Přidán nový účastník "IČ="60849657 " Název:"ČEVAK a.s." Vítěz="Ne"" Edita Krčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora