Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.03.2021   14:21
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti včetně autorského dozoru v rámci akce opravy sanace shybky pod Otavou u Čejetic. Výměna obou ramen shybky bude provedena v redukovaném profilu DN500. Výměna bude provedena v trase a hloubce jako je stávající potrubí, a to v délce každé větve cca 79 m ve staničení řadu cca 6,835 km až cca 6,914 km. Na obou březích jsou stávající armaturní šachty č. 601 a 602, stavební úpravy i úpravy vystrojení budou součástí této investiční akce.
Předpokládaná hodnota: 682 519,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 661 900,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 800 899,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,08 MB 16.03.2021  14:21 
2. Dodatek č.1 PDF 1,20 MB 05.08.2021  10:23 
3. Dodatek č.2 PDF 1,33 MB 16.11.2021  13:30 
4. Dodatek č.3 PDF 1,74 MB 13.12.2021  08:46 
5. Dodatek č.4 PDF 1,57 MB 11.04.2022  09:45 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EKOEKO s.r.o.   25184750 CZ NE 943 400,00 CZK 1 141 514,00 CZK  
2.   PROVOD s.r.o.   25023829 CZ NE 842 540,00 CZK 1 019 473,40 CZK  
3.   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.   47116901 CZ NE 661 900,00 CZK 800 899,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16. 3. 2021 14:21:59 Zakázka zveřejněna  
5. 8. 2021 10:23:09 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
25. 10. 2021 13:37:29 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
16. 11. 2021 13:29:31 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.2" Edita Krčková
16. 11. 2021 13:30:36 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
13. 12. 2021 8:46:26 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
11. 4. 2022 9:45:09 Přidání dokumentu "Dodatek č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora