Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Měrná šachta Putim
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.03.2021   09:13
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby vodoměrné šachty pro obec Putim. Liniová stavba je situována převážně souběžně se stávající trasou, montážní práce budou prováděny na stávajícím řadu LT DN 150, v rozsahu ochranného pásma v délce cca 37 m. Přeložka v délce cca 45 m je vedena částečně po nových pozemních po projednání s jejich vlastníky. V řešeném úseku trasy bude provedena výměna potrubí LT DN 150 a osazena předávací vodoměrná šachta. Na novou předávací VDMŠ bude napojen vodovod pro chaty. Potrubí D 90 PE bude vedeno v délce cca 35 m souběžně s novým potrubím LT DN 150.
Předpokládaná hodnota: 3 520 944,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.02.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 498 997,31 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 233 786,75 CZK
Datum ukončení plnění: 20.07.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 665 923,85 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 435 767,86 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 17,62 MB 03.03.2021  09:13 
2. Dodatek č.1 PDF 2,05 MB 21.06.2021  13:53 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KAVAS W s.r.o.   28086473 CZ NE 3 555 132,37 CZK 4 301 710,17 CZK  
2.   Eco CB spol. s r.o.   26031825 CZ NE 3 515 037,12 CZK 4 253 194,92 CZK  
3.   Swietelsky stavební spol. s r.o.   48035599 CZ NE 3 498 997,31 CZK 4 233 786,75 CZK ANO
4.   VHS – Vodohospodářské stavby s.r.o.   14499924 CZ NE 3 690 000,00 CZK 4 464 900,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2021 3 665 923,85 CZK   4 435 767,86 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
3. 3. 2021 9:13:24 Zakázka zveřejněna  
3. 3. 2021 9:13:41 Odstranění účastníka řízení "IČ="28086473 " Název:"KAVAS W s.r.o." Vítěz="Ne"" Edita Krčková
21. 6. 2021 13:53:07 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
20. 8. 2021 12:20:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3665923.85" Edita Krčková
20. 8. 2021 12:20:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4435767.86" Edita Krčková
20. 8. 2021 12:20:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Edita Krčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora