Jihočeský vodárenský svaz

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001

IČO: 49021117

Telefon: +420 386 102 430

E-mail: info@jvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.jvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.02.2021   09:28
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu Zlukov a zajištění inženýrské činnosti. V rámci PD bude návrh kompletní demolice stávající manipulační komory a přístavby chlorovny, včetně podzemních částí. Následně bude vybudována nová manipulační komora dispozičně vhodně řešená tak, aby byl vytvořen bezpečný a pohodlný vstup do akumulačních komor a k jednotlivých ovládacím prvkům a dostatečně prostorově dimenzovaná dle současných provozních potřeb. Stávající vstupy do akumulačních nádrží budou rozšířeny. Akumulační komory budou sanovány dle návrhu z provedeného stavebně technického průzkumu. Dále budou provedený úpravy provozně souvisejících částí (zpevněných ploch, oplocení a přípojek) v rozsahu, který vyplyne z navrženého řešení nové manipulační komory.
Předpokládaná hodnota: 1 952 385,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.02.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 862 032,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 253 059,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,83 MB 10.02.2021  09:28 
2. Dodatek č.1 PDF 1,53 MB 18.03.2022  12:55 
3. Dodatek č.2 PDF 1,73 MB 04.05.2022  12:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EKOEKO s.r.o.   25184750 CZ NE 1 862 032,00 CZK 2 253 058,72 CZK ANO
2.   VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o.   48153362 CZ NE 1 996 000,00 CZK 2 415 160,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10. 2. 2021 9:28:23 Zakázka zveřejněna  
10. 2. 2021 9:31:26 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "8207 - Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov" na "Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov" Edita Krčková
10. 2. 2021 9:31:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.02.2021 09:28:22" na "10.02.2021 09:28:23" Edita Krčková
18. 3. 2022 12:55:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková
4. 5. 2022 12:08:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Edita Krčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora