REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

logo zadavatele

Informace o zadavateli

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 56201

IČO: 70939659

Telefon: +420 465 514 235

E-mail: hajek@muuo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.orlicko-trebovsko.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, 56201

Ing. Miloš Popelář

tel.: +420 463 035 026

e-mail: popelar@mprojektcz.cz


Detail zakázky

Název zakázky: KOMPOSTÉRY PRO OBCE REGIONU ORLICKO - TŘEBOVSKO
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
516841 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.08.2015   16:03
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží.

Dodávkou se pro tyto účely rozumí mimo vlastní dodávku i doprava a vyložení na místa určení, ukázková montáž a instalace, předvedení a zaškolení přebírajících osob a předání kompletní dokumentace vč. záručních listů a návodů k obsluze (návodu na montáž, demontáž a kompostování) ke každému kompostéru v českém jazyce.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 200 ks nových nepoužitých, kompletních, plně funkčních plastových zahradních kompostérů o jmenovitém objemu cca 1 000 l až 1 200 l pro občany 10 obcí REGIONU ORLICKO – TŘEBOVSKO (Město Brandýs nad Orlicí, Obec Libchavy, Obec Němčice, Obec Orlické Podhůří, Obec Řetová, Obec Řetůvka, Obec Sloupnice, Obec Sudislav nad Orlicí, Obec Třebovice, Město Ústí nad Orlicí), ve kterých budou kompostovány především odpady č. 200201 a č. 200108 dle katalogu odpadů přímo občany v rozsahu podle technických podmínek požadovaného plnění uvedeného v ČÁSTI 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY.
Předpokládaná hodnota: 5 170 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 9. 2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 620 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 590 200,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.12.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 620 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 590 200,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) PDF 0,49 MB 11.08.2015  16:03 
2. ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PDF 0,30 MB 11.08.2015  16:03 
3. ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY PDF 0,35 MB 11.08.2015  16:03 
4. ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 2 FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY DOC 0,79 MB 11.08.2015  16:03 
5. ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY PDF 0,35 MB 11.08.2015  16:03 
6. ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE – ČÁST 5 TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY DOC 0,74 MB 11.08.2015  16:03 
7. ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTCE - TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY PDF 0,30 MB 11.08.2015  16:03 
8. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PDF 0,27 MB 11.08.2015  16:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,12 MB 24.08.2015  20:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 0,56 MB 29.10.2015  12:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 1,73 MB 29.10.2015  12:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Ondřej Štěpančík   76604756 CZ NE 5 060 000,00 CZK  
2.   ELKOPLAST CZ, s.r.o.   25347942 CZ NE 5 060 000,00 CZK  
3.   MEVA-Ostrava, s.r.o.   64088707 CZ NE 4 620 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 4 620 000,00 CZK   5 590 200,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 8. 2015 16:03:53 Zakázka zveřejněna  
24. 8. 2015 20:47:04 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:48:29 Přidán nový účastník "IČ="76604756 " Název:"Ondřej Štěpančík" Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:49:22 Přidán nový účastník "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:50:04 Přidán nový účastník "IČ="64088707 " Název:"MEVA-Ostrava, s.r.o. " Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:50:26 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:53:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4620000.00" Jitka Benešová
29. 10. 2015 8:53:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5590200.00" Jitka Benešová
29. 10. 2015 12:00:04 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
29. 10. 2015 12:02:14 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
31. 3. 2016 9:39:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jitka Benešová
31. 3. 2016 9:45:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4620000.00" Jitka Benešová
31. 3. 2016 9:45:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5590200.00" Jitka Benešová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora