REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

logo zadavatele

Informace o zadavateli

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 56201

IČO: 70939659

Telefon: +420 465 514 235

E-mail: hajek@muuo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.orlicko-trebovsko.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 10.05.2019   15:11
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák v České Třebové. Jedná se o realizaci parkoviště s veřejným osvětlením a odvodněním přes odlučovač ropných látek, terénní úpravy pro kemp a osazení přístřešků a mobiliáře. Součástí je prodloužení jednotné kanalizace z ulice Kubelkova.
Pozn.: Nabídky se podávají v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota: 17 411 515,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 5. 2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 14 222 385,34 CZK
Datum ukončení plnění: 28.11.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 548 042,98 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 293 132,01 CZK

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek_anonymizovaný PDF 0,87 MB 29.05.2019  15:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Požadavky na zpracování nabídky ZIP 0,79 MB 10.05.2019  15:11 
2. Soupis prací stavba 1 - zadavatel MČT ZIP 0,11 MB 10.05.2019  15:11 
3. Soupis prací stavba 2 - zadavatel ROT XLSX 0,21 MB 10.05.2019  15:11 
4. Projekt stavba 1 - zadavatel MČT.part1 RAR 45,00 MB 10.05.2019  15:11 
5. Projekt stavba 1 - zadavatel MČT.part2 RAR 24,98 MB 10.05.2019  15:11 
6. Projekt stavba 2 - zadavatel ROT ZIP 16,57 MB 10.05.2019  15:11 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,16 MB 21.06.2019  10:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,15 MB 15.07.2019  11:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,46 MB 27.06.2019  11:11 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,75 MB 04.12.2019  13:16 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo PDF 2,01 MB 04.12.2019  13:16 
4. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo PDF 0,87 MB 05.02.2020  10:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PROFISTAV Litomyšl, a.s.   27742741 CZ NE 14 222 385,34 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 3 548 042,98 CZK   4 293 132,01 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 5. 2019 15:11:02 Zakázka zveřejněna  
29. 5. 2019 15:56:50 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek_anonymizovaný", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21. 6. 2019 10:40:30 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27. 6. 2019 11:11:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27. 6. 2019 11:40:42 Přidán nový účastník "IČ="27742741 " Název:"PROFISTAV Litomyšl, a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
27. 6. 2019 11:41:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "14222385.34" Pavel Mitáš
15. 7. 2019 11:56:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
4. 12. 2019 13:14:10 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 12. 2019 13:16:09 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo" Boris Vrbka
4. 12. 2019 13:16:28 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 12. 2019 13:16:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o díl", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
5. 2. 2020 10:07:55 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
31. 3. 2020 10:16:13 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3548042.98" Boris Vrbka
31. 3. 2020 10:16:13 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4293132.01" Boris Vrbka
31. 3. 2020 10:46:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora