Uherskohradišťská nemocnice a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668

IČO: 27660915

Telefon:

E-mail: nemuh@nemuh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nemuh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE – PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ HALY CENTRÁLNÍHO OBJEKTU
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-017607 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.03.2018   14:52
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení přístavby vstupní haly, která má za úkol rozšířit a doplnit vstupní prostory pro soustavu centrálních objektů nemocnice, a rovněž úprava zpevněných ploch v předprostoru Centrálního objektu, jehož stávajícímu vstupu bude nová vstupní hala předsazena. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 17 522 811,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 15 934 073,86 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 19 280 230,00 CZK
Datum ukončení plnění: 02.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 17 027 087,86 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 20 602 776,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,11 MB 14.03.2018  14:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - 4 zadávací dokumentace ZIP 0,73 MB 14.03.2018  14:52 
2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZIP 0,58 MB 14.03.2018  14:52 
3. Projektová dokumentace ZIP 61,32 MB 14.03.2018  14:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,08 MB 27.03.2018  10:10 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - příloha ZIP 3,85 MB 27.03.2018  10:12 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 04.05.2018  12:18 
2. Oznámení o výběru dodavatele - příloha DOC 0,08 MB 04.05.2018  12:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky PDF 0,09 MB 29.06.2018  14:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOC 0,25 MB 25.05.2018  13:32 
2. Smlouva o dílo a přílohy PDF 55,22 MB 25.05.2018  13:33 
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vč. příloh ZIP 5,07 MB 08.11.2018  09:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   MANAG, a. s.   47906898 CZ NE 15 934 073,86 CZK 19 280 230,00 CZK ANO
2.   Subterra a.s.   45309612 CZ NE 19 889 885,00 CZK 24 066 760,85 CZK  
3.   GEOSAN GROUP a.s. + Zlínstav a.s.   28169522 CZ Ano 18 436 704,89 CZK 22 308 412,92 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 17 027 087,86 CZK   20 602 776,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.03.2018 14:52:28 Zakázka zveřejněna  
27.03.2018 10:10:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.04.2018 10:00:00" na "09.04.2018 11:00:00" Boris Vrbka
27.03.2018 10:10:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
27.03.2018 10:12:02 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16.04.2018 7:10:11 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "17522811.00" na "nezadáno" Pavel Mitáš
16.04.2018 7:10:40 Editace parametrů řízení Předpokládaná cena = "17522811.00" Pavel Mitáš
04.05.2018 12:18:33 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
04.05.2018 12:18:59 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25.05.2018 13:32:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25.05.2018 13:33:13 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25.05.2018 13:35:32 Přidán nový účastník "IČ="47906898 " Název:"MANAG, a. s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.05.2018 13:35:47 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
29.05.2018 11:55:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "15934073.86" Boris Vrbka
29.05.2018 11:55:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "19280230.00" Boris Vrbka
29.05.2018 11:55:29 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "15934073.00" na "15934073.86" Boris Vrbka
29.05.2018 11:58:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
29.05.2018 12:00:20 Přidán nový účastník "IČ="45309612 " Název:"Subterra a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
29.05.2018 12:01:24 Přidán nový účastník "IČ="28169522 " Název:"GEOSAN GROUP a.s. + Zlínstav a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
29.06.2018 14:12:31 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Pavel Mitáš
29.06.2018 14:13:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
08.11.2018 9:24:09 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
31.01.2019 12:36:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
31.01.2019 12:37:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "17027087.86" Boris Vrbka
31.01.2019 12:37:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "20602776.00" Boris Vrbka
31.01.2019 12:40:47 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-017607" Boris Vrbka
31.01.2019 12:40:47 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.04.2018 11:00:00" na "nezadáno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora