Uherskohradišťská nemocnice a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668

IČO: 27660915

Telefon:

E-mail: nemuh@nemuh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nemuh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Centrální objekty 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
632043 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.09.2016   07:35
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2. etapa“, která bude realizována v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a která navazuje na akci „Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty I.etapa“, dokončené v roce 2014. Realizací veřejné zakázky - stavby interního pavilonu - se uskuteční druhý krok směřující k soustředění a tím ke zlepšení poskytování zdravotní péče v propojených budovách I. a II. etapy.
Jedná se o 7 podlažní objekt (6 nadzemních a jedno podzemní podlaží) tvořený dvěma dilatačními celky. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 251 000 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 295 990 053,46 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 358 147 964,69 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 274 143 720,21 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 331 713 901,45 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Informace o zakázce PDF 0,16 MB 26.09.2016  07:35 
2. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,30 MB 26.09.2016  07:35 
3. SVAZEK 1 příloha - Formulář krycí list nabídky DOC 0,26 MB 26.09.2016  07:35 
4. SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,15 MB 26.09.2016  07:35 
5. SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,15 MB 26.09.2016  07:35 
6. SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace PDF 0,37 MB 26.09.2016  07:35 
7. SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,11 MB 26.09.2016  07:35 
8. SVAZEK 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,11 MB 26.09.2016  07:35 
9. SVAZEK 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOCX 0,23 MB 26.09.2016  07:35 
10. SVAZEK 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby PDF 0,58 MB 26.09.2016  07:35 
11. SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,25 MB 26.09.2016  07:35 
12. Soupisy prací ZIP 1,91 MB 26.09.2016  07:35 
13. Textová část PD ZIP 13,74 MB 26.09.2016  07:35 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,20 MB 10.10.2016  11:41 
2. Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám PDF 0,28 MB 17.10.2016  11:58 
3. Příloha č. 1_DI 1_12.9.001 Technická zpráva M+R PDF 0,22 MB 17.10.2016  11:58 
4. Příloha č. 2_DI 1_UHN_zavlaha_specifikace XLS 0,04 MB 17.10.2016  11:58 
5. Příloha č. 3_DI 1_PSV-Z_list14 PDF 0,61 MB 17.10.2016  11:58 
6. Příloha č. 4a_DI 1_12.11.04-řezy PDF 2,35 MB 17.10.2016  11:59 
7. Příloha č. 4b_DI 1_12.12.03-řezy PDF 0,56 MB 17.10.2016  11:59 
8. Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám PDF 0,43 MB 26.10.2016  15:00 
9. Příloha DI 3 - UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 3 XLSX 0,98 MB 26.10.2016  15:01 
10. Příloha DI 3 - KNIHA STANDARDŮ - DI 3 PDF 2,04 MB 26.10.2016  15:01 
11. Příloha DI 3 - 12.01.10 Pudorys 4np_cast A PDF 1,47 MB 26.10.2016  15:01 
12. Příloha DI 3 - 12.01.09 Pudorys 3np_cast B PDF 1,68 MB 26.10.2016  15:02 
13. Dodatečné informace 4 k zadávacím podmínkám PDF 0,22 MB 02.11.2016  07:14 
14. Dodatečné informace 5 k zadávacím podmínkám PDF 0,37 MB 08.11.2016  13:57 
15. Příloha č. 1 DI 5 - Ilustrační fota prvků IS ZIP 1,25 MB 08.11.2016  13:57 
16. Příloha č. 2 DI 5 - UHN_hlavní soupis_DI 5 XLSX 0,55 MB 08.11.2016  13:57 
17. Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 5 XLSX 1,01 MB 08.11.2016  13:57 
18. Dodatečné informace 6 k zadávacím podmínkám PDF 0,35 MB 15.11.2016  12:06 
19. Dodatečné informace 7 k zadávacím podmínkám PDF 0,25 MB 22.11.2016  10:30 
20. Příloha č. 1 DI 7 – příloha dotazu č. 4 PDF 1,00 MB 22.11.2016  10:31 
21. Dodatečné informace 8 k zadávacím podmínkám PDF 0,39 MB 01.12.2016  07:58 
22. Dodatečné informace 9 k zadávacím podmínkám PDF 0,33 MB 07.12.2016  15:42 
23. Příloha č. 1 DI 9 - UHN_hlavní soupis_DI 9 XLSX 0,55 MB 07.12.2016  15:43 
24. Dodatečné informace 10 k zadávacím podmínkám PDF 0,21 MB 08.12.2016  08:58 
25. Příloha č. 1 DI 10 - UHN_hlavní soupis_DI 10 XLSX 0,55 MB 08.12.2016  08:58 
26. Dodatečné informace 11 k zadávacím podmínkám PDF 0,28 MB 15.12.2016  11:23 
27. Příloha č. 1 DI 11 - UHN_hlavní soupis_DI 11 XLSX 0,57 MB 15.12.2016  11:23 
28. Příloha č. 2 DI 11 - UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11 XLS 0,46 MB 15.12.2016  11:24 
29. Příloha č. 3 DI 11 - ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11 XLS 1,37 MB 15.12.2016  11:25 
30. Příloha č. 4 DI 11 – 11 SVK PDF 1,23 MB 15.12.2016  11:25 
31. Dodatečné informace 12 k zadávacím podmínkám PDF 0,24 MB 23.12.2016  08:46 
32. Dodatečné informace 13 k zadávacím podmínkám PDF 0,31 MB 06.01.2017  13:43 
33. Dodatečné informace 14 k zadávacím podmínkám PDF 0,21 MB 09.01.2017  15:52 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,33 MB 26.09.2016  07:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 15.05.2017  09:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 17,12 MB 19.04.2017  15:02 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 1,01 MB 20.09.2018  11:36 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ZIP 26,20 MB 20.09.2018  11:36 
4. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo PDF 14,85 MB 20.09.2018  11:37 
5. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ZIP 63,47 MB 24.09.2018  10:34 
6. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo RAR 0,39 MB 28.01.2019  15:25 
7. Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo RAR 0,63 MB 28.01.2019  15:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SYNER, s.r.o.   48292516 CZ NE 328 035 544,83 CZK    
2.   GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.   13642464 CZ NE 312 990 720,00 CZK    
3.   GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)   28169522 CZ Ano 295 990 053,46 CZK   ANO
4.   IMOS Brno, a.s. a UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. (společná nabídka)   25322257 CZ NE 320 019 516,06 CZK    
5.   Metrostav a.s.   00014915 CZ NE 301 050 000,00 CZK    
6.   PKS stavby a.s. a PSJ a.s. (společná nabídka)   46980059 CZ NE 308 171 778,14 CZK    
7.   VW WACHAL a.s.   25567225 CZ NE 302 890 051,24 CZK    
8.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 297 001 356,57 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 274 143 720,21 CZK   331 713 901,45 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.09.2016 7:35:44 Zakázka zveřejněna  
10.10.2016 11:41:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:58:16 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:58:33 Přidání dokumentu "Příloha č. 1_DI 1_12.9.001 Technická zpráva M+R", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:58:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 2_DI 1_UHN_zavlaha_specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:58:59 Přidání dokumentu "Příloha č. 3_DI 1_PSV-Z_list14", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:59:15 Přidání dokumentu "Příloha č. 4a_DI 1_12.11.04-řezy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:59:33 Přidání dokumentu "Příloha č. 4b_DI 1_12.12.03-řezy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
17.10.2016 11:59:49 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.12.2016 10:00:00" na "15.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:00:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:01:09 Přidání dokumentu "Příloha DI 3 - UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:01:29 Přidání dokumentu "Příloha DI 3 - KNIHA STANDARDŮ - DI 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:02:00 Přidání dokumentu "Příloha DI 3 - 12.01.10 Pudorys 4np_cast A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:02:22 Přidání dokumentu "Příloha DI 3 - 12.01.09 Pudorys 3np_cast B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.10.2016 15:02:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.12.2016 10:00:00" na "19.12.2016 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
02.11.2016 7:14:27 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 4 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.11.2016 7:14:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.12.2016 11:00:00" na "21.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
08.11.2016 13:57:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 5 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.11.2016 13:57:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 5 - Ilustrační fota prvků IS", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.11.2016 13:57:43 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 DI 5 - UHN_hlavní soupis_DI 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.11.2016 13:57:56 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.11.2016 13:58:28 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.12.2016 10:00:00" na "27.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
15.11.2016 12:06:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 6 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.11.2016 12:06:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.12.2016 10:00:00" na "29.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:29:57 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 7 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:30:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 7 – příloha dotazu č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:30:31 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Příloha č. 1 DI 7 – příloha dotazu č. 4" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:30:39 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Dodatečné informace 7 k zadávacím podmínkám" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:30:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 7 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:31:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 7 – příloha dotazu č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.11.2016 10:31:32 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.12.2016 10:00:00" na "03.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
01.12.2016 7:58:21 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 8 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
01.12.2016 7:58:38 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.01.2017 10:00:00" na "05.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
07.12.2016 15:42:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 9 k zadávacím podmínkám ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
07.12.2016 15:43:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 9 - UHN_hlavní soupis_DI 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
07.12.2016 15:43:35 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.01.2017 10:00:00" na "09.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
08.12.2016 8:58:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 10 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.12.2016 8:58:48 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 10 - UHN_hlavní soupis_DI 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.12.2016 8:58:56 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.01.2017 10:00:00" na "10.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:23:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 11 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:23:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI 11 - UHN_hlavní soupis_DI 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:24:10 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 DI 11 - UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:24:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 DI 11 - ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:24:41 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 DI 11 – 11 SVK", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:24:55 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 3 DI 11 - ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:25:00 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 4 DI 11 – 11 SVK" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:25:14 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 DI 11 - ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:25:29 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 DI 11 – 11 SVK", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.12.2016 11:25:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.01.2017 10:00:00" na "12.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
23.12.2016 8:46:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 12 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
23.12.2016 8:47:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.01.2017 10:00:00" na "13.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
06.01.2017 13:43:49 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 13 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.01.2017 13:44:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.01.2017 10:00:00" na "16.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
09.01.2017 15:52:07 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 14 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19.04.2017 15:02:26 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:03:26 Přidán nový účastník "IČ="48292516 " Název:"SYNER, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:03:54 Přidán nový účastník "IČ="13642464 " Název:"GEMO OLOMOUC, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:05:00 Přidán nový účastník "IČ="28169522 " Název:"GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)" Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:05:38 Přidán nový účastník "IČ="25322257 " Název:"IMOS Brno, a.s. a UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. (společná nabídka)" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:06:07 Přidán nový účastník "IČ="00014915 " Název:"Metrostav a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:06:43 Přidán nový účastník "IČ="46980059 " Název:"PKS stavby a.s. a PSJ a.s. (společná nabídka)" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:07:12 Přidán nový účastník "IČ="25567225 " Název:"VW WACHAL a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:07:34 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:08:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "295990053.46" Ing. Aleš Houserek
19.04.2017 15:08:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "358147964.69" Ing. Aleš Houserek
15.05.2017 9:43:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.09.2018 11:36:04 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
20.09.2018 11:36:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
20.09.2018 11:37:11 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
24.09.2018 10:34:17 Přidání dokumentu "Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
28.01.2019 15:25:34 Přidání dokumentu "Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
28.01.2019 15:26:28 Přidání dokumentu "Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
28.01.2019 15:27:20 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
03.03.2020 10:27:19 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "274143720.21" Boris Vrbka
03.03.2020 10:27:19 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "331713901.45" Boris Vrbka
03.03.2020 10:27:44 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.01.2017 10:00:00" na "nezadáno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora