Uherskohradišťská nemocnice a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668

IČO: 27660915

Telefon:

E-mail: nemuh@nemuh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nemuh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice – CO II. Etapa – projektová dokumentace
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.07.2015   06:53
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (pro každý
stupeň projektové dokumentace zvlášť) v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny projekčních a inženýrských prací bude architektonickodispoziční studie zpracovaná v 06/2015 pod názvem „Uherskohradišťská nemocnice – CO II.Etapa“
Výstup veřejné zakázky je rozdělen na dva stupně projekčních prací. Oba stupně projektové dokumentace budou zpracovány jako kompletní, s členěním obsahových částí dle projektové
dokumentace pro příslušný stupeň projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 5 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 14.08.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.09.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 950 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 989 500,00 CZK
Datum ukončení plnění: 13.06.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 950 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 989 500,00 CZK

Dokumenty

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,09 MB 25.08.2015  12:02 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,19 MB 30.07.2015  06:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,30 MB 30.07.2015  06:53 
2. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,29 MB 30.07.2015  06:53 
3. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky DOCX 0,09 MB 30.07.2015  06:53 
4. Formulář Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 30.07.2015  06:53 
5. Formulář pro uvedení referenčních služeb DOC 0,08 MB 30.07.2015  06:53 
6. Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,09 MB 30.07.2015  06:53 
7. Formulář Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zák DOC 0,03 MB 30.07.2015  06:53 
8. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 30.07.2015  06:53 
9. PZ PDF 2,42 MB 30.07.2015  06:53 
10. Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení HIP DOC 0,05 MB 30.07.2015  06:53 
11. Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení zpracovatele části zdravotnické technologie DOC 0,05 MB 30.07.2015  06:53 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 25.09.2015  12:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,37 MB 18.09.2015  13:09 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   GG ARCHICO a.s.   46994432 CZ NE 4 950 000,00 CZK ANO
2.   LT Projekt a.s.   29220785 CZ NE 5 060 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 4 950 000,00 CZK   5 989 500,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.07.2015 6:53:17 Zakázka zveřejněna  
25.08.2015 11:31:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.08.2015 11:55:13 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Rozhodnutí o výběru" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2015 12:02:29 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.09.2015 13:07:38 Přidán nový účastník "IČ="46994432 " Název:"GG ARCHICO a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 13:07:48 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 13:08:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4950000.00" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 13:08:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5989500.00" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 13:09:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.09.2015 12:37:22 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
25.09.2015 12:38:05 Přidán nový účastník "IČ="29220785 " Název:"LT Projekt a.s." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
13.06.2016 9:51:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
13.06.2016 9:51:56 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4950000.00" Boris Vrbka
13.06.2016 9:51:56 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5989500.00" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora