Uherskohradišťská nemocnice a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668

IČO: 27660915

Telefon:

E-mail: nemuh@nemuh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nemuh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dvouhlavá gamakamera pro celotělová a SPECT/CT vyšetření s příslušenstvím
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
515847 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.07.2015   07:04
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky dodávka, „full“ záruční servis a „full“ pozáruční servis multislice celotělového SPECT/CT skeneru s akvizicí prostřednictvím minimálně 2 detektorových řad v ose Z na jednu rotaci 360°.
Předpokládaná hodnota: 11 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.11.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 200 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 19 602 000,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,25 MB 21.07.2015  07:04 
2. SVAZEK 1 příloha - Formulář krycí list nabídky DOC 0,08 MB 21.07.2015  07:04 
3. SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zák DOC 0,03 MB 21.07.2015  07:04 
4. SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění technických parametrů DOC 0,03 MB 21.07.2015  07:04 
5. SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,50 MB 21.07.2015  07:04 
6. SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,05 MB 21.07.2015  07:04 
7. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky DOC 0,37 MB 21.07.2015  07:04 
8. SVAZEK 4 - Technické parametry DOC 0,30 MB 21.07.2015  07:04 
9. nákres JPG 1,80 MB 21.07.2015  07:04 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,16 MB 10.09.2015  12:21 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,23 MB 18.09.2015  14:43 
3. Příloha DI 2 --- SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_uprDI2 PDF 0,25 MB 18.09.2015  14:44 
4. Příloha DI 2 --- SVAZEK 3 - Obchodní podmínky_uprDI2 DOC 0,37 MB 18.09.2015  14:44 
5. Příloha DI 2 - SVAZEK 4 - Technické parametry_uprDI2 DOC 0,30 MB 18.09.2015  14:45 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 1,30 MB 21.07.2015  07:04 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 06.01.2016  10:40 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 18,61 MB 04.01.2016  09:24 
2. Smlouva o dílo - Příloha č. 1 PDF 12,84 MB 04.01.2016  09:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Siemens Healthcare, s.r.o.   04179960 CZ NE 16 200 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
21.07.2015 7:04:00 Zakázka zveřejněna  
21.07.2015 7:04:07 Přidání dokumentu "nákres", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.07.2015 7:04:39 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
21.07.2015 7:04:39 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000005" Ing. Aleš Houserek
21.07.2015 7:04:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.07.2015" na "21.07.2015 07:04:37" Ing. Aleš Houserek
10.09.2015 12:21:20 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.09.2015 12:22:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.07.2015 07:04:37" na "21.07.2015 07:04:00" Ing. Aleš Houserek
10.09.2015 12:22:14 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.09.2015 10:00:00" na "21.09.2015 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:43:43 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:44:16 Přidání dokumentu "Příloha DI 1 --- SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_uprDI2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:44:23 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Příloha DI 1 --- SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_uprDI2" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:44:39 Přidání dokumentu "Příloha DI 2 --- SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_uprDI2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:44:59 Přidání dokumentu "Příloha DI 2 --- SVAZEK 3 - Obchodní podmínky_uprDI2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:45:19 Přidání dokumentu "Příloha DI 2 - SVAZEK 4 - Technické parametry_uprDI2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.09.2015 14:45:50 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.09.2015 11:00:00" na "10.11.2015 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:20:43 Přidán nový účastník "IČ="04179960 " Název:"Siemens Healthcare, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:21:00 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:21:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16200000.00" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:22:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "19602000.00" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:24:50 Přidání dokumentu " Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
04.01.2016 9:26:31 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Příloha č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.01.2016 10:40:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora