Uherskohradišťská nemocnice a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668

IČO: 27660915

Telefon:

E-mail: nemuh@nemuh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nemuh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka 4ks sanitních vozidel
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 21.02.2015   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 ks sanitních vozidel pro Uherskohradišťskou nemocnici a.s.
Požadované technické parametry a podmínky dodávky jsou stanoveny v technické dokumentaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 3 640 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13.03.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 304 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 997 840,00 CZK
Datum ukončení plnění: 05.08.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 304 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 997 840,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,10 MB 21.02.2015  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,12 MB 05.03.2015  13:33 
2. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám - přílohy ZIP 3,95 MB 05.03.2015  13:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,10 MB 25.03.2015  12:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 14.05.2015  14:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva + přílohy ZIP 19,79 MB 11.05.2015  10:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   FOSAN s.r.o.   64509214 CZ NE 4 403 432,00 CZK  
2.   UH CAR AUTO s.r.o.   02440083 CZ NE 4 378 496,00 CZK  
3.   ROS a.s.   63472406 CZ NE 3 304 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 3 304 000,00 CZK   3 997 840,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
21.02.2015 Zakázka zveřejněna  
05.03.2015 13:32:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.03.2015 10:00:00" na "13.03.2015 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
05.03.2015 13:33:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.03.2015 13:33:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.03.2015 13:33:25 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.03.2015 13:33:39 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám" Ing. Aleš Houserek
25.03.2015 12:12:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:10 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:15 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 1 - Příloha č.1 - Formulář Krycí list nabídky" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:18 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 odstavec 3 zákona" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:20 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:24 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 2 - Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:26 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 2 - Příloha č.2 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:29 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 3 - Obchodní podmínky" Ing. Aleš Houserek
03.04.2015 11:31:32 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 3 - Příloha č.1 - Technická specifikace" Ing. Aleš Houserek
11.05.2015 10:35:34 Přidán nový účastník "IČ="63472406 " Název:"ROS a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
11.05.2015 10:36:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3304000.00" Ing. Aleš Houserek
11.05.2015 10:36:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3997840.00" Ing. Aleš Houserek
11.05.2015 10:39:38 Přidání dokumentu "Smlouva + přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
14.05.2015 14:35:15 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
14.05.2015 14:35:43 Přidán nový účastník "IČ="64509214 " Název:"FOSAN s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
14.05.2015 14:36:10 Přidán nový účastník "IČ="02440083 " Název:"UH CAR AUTO s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
13.01.2016 13:55:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3304000.00" Ing. Aleš Houserek
13.01.2016 13:55:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3997840.00" Ing. Aleš Houserek
13.01.2016 13:57:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora