Obec Boršov nad Vltavou

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Boršov nad Vltavou

Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 37382

IČO: 00244694

Telefon: 387 250 221

E-mail: obec@borsovnvlt.cz ,  |   Internetová adresa: http://borsovnvlt.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, České Budějovice, 37004

Ing. Martina Gabrielová

tel.: +420 602146807

e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU, PŘÍSTAVBA – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A JÍDELNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-020988 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.05.2018   12:43
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací – jedná se o stavební úpravy východní části stávající školy a její přístavbu.
Předpokládaná hodnota: 10 597 335,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 6. 2018 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 490 925,44 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 694 019,78 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 14 023 800,80 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,10 MB 23.05.2018  12:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,28 MB 23.05.2018  12:43 
2. ZD - přílohy ZIP 0,07 MB 23.05.2018  12:43 
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZIP 0,78 MB 23.05.2018  12:43 
4. Projektová dokumentace ZIP 21,15 MB 23.05.2018  12:43 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Předávací protokol PDF 1,16 MB 11.06.2020  14:06 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,10 MB 19.06.2018  08:01 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 25.06.2018  11:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 7,75 MB 25.06.2018  11:12 
2. Dodatek ke smlouvě č.1 PDF 0,72 MB 03.10.2018  10:36 
3. Krycí list k dodatku č.1 PDF 5,79 MB 03.10.2018  10:37 
4. Dodatek ke smlouvě č.2 PDF 3,09 MB 13.12.2018  09:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STING CZ s.r.o.   25163302 CZ NE 10 490 925,44 CZK 12 694 019,78 CZK ANO
2.   EDIKT a.s.   25172328 CZ NE 10 975 531,65 CZK 13 280 393,30 CZK  
3.   KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.   60646926 CZ NE 10 821 337,16 CZK 13 093 817,96 CZK  
4.   Auböck s.r.o.   26089785 CZ NE 10 540 000,00 CZK 12 753 400,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018   14 023 800,80 CZK  



Historie zakázky

Datum Popis Autor
23. 5. 2018 12:43:54 Zakázka zveřejněna  
19. 6. 2018 8:01:19 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:11:51 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:12:17 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:13:38 Přidán nový účastník "IČ="25163302 " Název:"STING CZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:14:05 Přidán nový účastník "IČ="25172328 " Název:"EDIKT a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:14:33 Přidán nový účastník "IČ="60646926 " Název:"KOHOUT COMPANY, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:14:57 Přidán nový účastník "IČ="26089785 " Název:"Auböck s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:15:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10490925.44" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:15:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "12694019.78" Ing. Martina Gabrielova
25. 6. 2018 11:16:01 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-020988" Ing. Martina Gabrielova
3. 10. 2018 10:36:40 Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
3. 10. 2018 10:37:02 Přidání dokumentu "Krycí list k dodatku č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
12. 12. 2018 15:09:53 Přidání dokumentu "IT vybavení přístavby ZŠ Boršov nad Vltavou", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová
13. 12. 2018 9:04:47 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.2 SOD - Přístavba ZŠ Boršov nad Vltavou" Mgr. Romana Rýcová
13. 12. 2018 9:06:07 Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová
13. 12. 2018 9:07:33 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek ke smlouvě č. 2" Mgr. Romana Rýcová
13. 12. 2018 9:22:17 Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová
26. 5. 2020 11:45:47 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "14023800.80" Mgr. Romana Rýcová
11. 6. 2020 14:06:43 Přidání dokumentu "Předávací protokol", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora