Obec Boršov nad Vltavou

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Boršov nad Vltavou

Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 37382

IČO: 00244694

Telefon: 387 250 221

E-mail: obec@borsovnvlt.cz ,  |   Internetová adresa: http://borsovnvlt.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, 37004

Ing. Martina Gabrielová

tel.: 602 244 226

e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Přírodní zahrada MŠ Boršov nad Vltavou
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.07.2015   10:43
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je úprava prostor (zahrady), které je součástí mateřské
školy v obci Boršov nad Vltavou. Zahrada bude upravena jako „hřiště v přírodním stylu.
V rámci projektu bude instalováno na školkovou zahradu několik herních prvků z přírodních
materiálů, dále půjde o výsadbu stromů a keřů, vybudování prostor pro letní výuku, výchovu
a osvětu v oblasti ekologie. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen
podmínkami v textové části zadávací dokumentace, technickou specifikací a soupisem prací
a dodávek. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
Součástí předmětu plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení
díla v celém rozsahu zadání.
Předpokládaná hodnota: 2 080 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 8. 2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 899 963,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 298 955,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,49 MB 30.07.2015  10:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,66 MB 30.07.2015  10:43 
2. Přílohy k zadávací dokumentaci ZIP 0,06 MB 30.07.2015  10:43 
3. Soupis prací ZIP 2,20 MB 30.07.2015  10:43 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE PDF 0,52 MB 25.08.2015  09:20 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY PDF 0,51 MB 25.08.2015  09:19 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 02.09.2015  18:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva s dodavatelem PDF 9,61 MB 03.09.2015  06:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.   28081722 CZ NE 1 899 963,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30. 7. 2015 10:43:58 Zakázka zveřejněna  
25. 8. 2015 9:19:58 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
25. 8. 2015 9:20:58 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE A O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
2. 9. 2015 18:37:58 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
2. 9. 2015 18:39:51 Přidán nový účastník "IČ="28081722 " Název:"ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Miroslav Nejedlý
2. 9. 2015 18:42:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1899963.00" Ing. Miroslav Nejedlý
2. 9. 2015 18:42:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2298955.00" Ing. Miroslav Nejedlý
3. 9. 2015 6:59:59 Přidání dokumentu "Smlouva s dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora