Obec Boršov nad Vltavou

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Boršov nad Vltavou

Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 37382

IČO: 00244694

Telefon: 387 250 221

E-mail: obec@borsovnvlt.cz ,  |   Internetová adresa: http://borsovnvlt.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTRUBA & PARTNER s.r.o., Husova 636/33a, České Budějovic, 37005

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skalou v Boršově nad Vltavou“
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 13.06.2015   08:08
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Rekonstrukce komunikace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce a rozšíření ulice Pod Skálou v Boršově nad Vltavou a to od mostu přes řeku Vltavu až za obytnou zástavbu včetně obnovy krytu části vozovky od napojení na stávající silnici III/14325 po začátku úpravy.
V rámci stavebních prací je řešena rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace na normové parametry, dále řeší umístění autobusové zastávky MHD včetně vybourání původních konstrukcí a souvisejících zemních prací. Součástí je rovněž odvodnění zpevněných ploch.
Délka komunikační větve činí 389,22 m
Ulice je řešena jako komunikace funkční skupiny MO – místní komunikace obslužná.
K zajištění stability silničního tělesa směrem k řece bude zřízena gabionová opěrná zeď. Zbývající svahy zemního tělesa k řece budou odlážděny dlažbou z lomového kamene.

Rekonstrukce kanalizace
Jedná se o sběrač A délky 81,79 m, sběrač C délky 22 m a rekonstrukci propustku v celkové délce 16,37 m. Na trase budou v lomových bodech osazeny revizní prefabrikované šachty. Trasa i výškové uspořádání kanalizace bude kopírovat stávající kanalizaci – pouze na sběrači A bude proveden přechod komunikace v nové trase. Délka této nové kanalizace je 9,97 m. Do sběrače A budou přepojeny stávající přípojky z jednotlivých domů – přípojky P7 – P13. V rámci stavby budou tyto kanalizační přípojky zrekonstruovány až k hraně rekonstrukce komunikace. Přípojky P1 – P6 a přípojky P14 – P16 budou přepojeny do stávajícího sběrače vedeného po břehu řeky Vltavy. Na těchto přípojkách budou v místě, kde se napojuje na stávající přípojky osazeny revizní šachtička DN 400. Bude se tedy jednat o celkem 9 šachtiček. Přípojky budou plastové DN 150.
Předpokládaná hodnota: 8 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2015 16:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 897 057,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.10.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 023 780,66 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 708 774,60 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,82 MB 13.06.2015  08:08 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace DOC 0,16 MB 13.06.2015  08:08 
2. Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 13.06.2015  08:08 
3. Subdodavatelé DOC 0,03 MB 13.06.2015  08:08 
4. Reference DOC 0,04 MB 13.06.2015  08:08 
5. Návrh smlouvy o dílo DOC 0,11 MB 13.06.2015  08:08 
6. Technická zpráva PDF 0,29 MB 13.06.2015  08:08 
7. Technická zpráva vodohospodářská část PDF 0,06 MB 13.06.2015  08:08 
8. Technická zpráva POV PDF 0,20 MB 13.06.2015  08:08 
9. Soupis prací ZIP 0,11 MB 13.06.2015  08:08 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,06 MB 19.06.2015  14:09 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,99 MB 30.07.2015  11:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva s dodavatelem PDF 13,87 MB 26.10.2015  13:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EUROVIA CS a.s.   45274924 CZ NE 8 441 629,95 CZK  
2.   SWIETELSKY stavební spol. s r.o.   48035599 CZ NE 7 918 981,00 CZK  
3.   SaM - silnice a mosty, a.s.   25018094 CZ NE 8 035 967,00 CZK  
4.   VHS - Vodohospodářské stavby spol. s r.o.   14499924 CZ NE 8 330 480,00 CZK  
5.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 7 897 057,00 CZK ANO
6.   AKORD stavební a obchodní společnost, s.r.o.   60878699 CZ NE 7 991 063,41 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 8 023 780,66 CZK   9 708 774,60 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 6. 2015 8:08:04 Zakázka zveřejněna  
19. 6. 2015 14:09:57 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:02:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:04:29 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:05:09 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:06:24 Přidán nový účastník "IČ="25018094 " Název:"SaM - silnice a mosty, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:07:11 Přidán nový účastník "IČ="14499924 " Název:"VHS - Vodohospodářské stavby spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:07:46 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:08:41 Přidán nový účastník "IČ="60878699 " Název:"AKORD stavební a obchodní společnost, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:11:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7897057.00" Ing. Miroslav Nejedlý
30. 7. 2015 11:11:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.06.2015 08:08:03" na "13.06.2015 08:08:04" Ing. Miroslav Nejedlý
26. 10. 2015 13:11:28 Přidání dokumentu "Smlouva s dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Nejedlý
26. 9. 2017 21:18:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "8023780.66" Ing. Miroslav Nejedlý
26. 9. 2017 21:18:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9708774.60" Ing. Miroslav Nejedlý
26. 9. 2017 21:19:13 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Miroslav Nejedlý

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora