Obec Boršov nad Vltavou

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Boršov nad Vltavou

Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 37382

IČO: 00244694

Telefon: 387 250 221

E-mail: obec@borsovnvlt.cz ,  |   Internetová adresa: http://borsovnvlt.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Tomáš Voráček

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: I. etapa regenerace parku Poříčí
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 10.01.2019   14:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Projekt řeší obnovu zámeckého parku v intravilánu obce Boršov nad Vltavou, část obce Poříčí. Plocha parku plní funkci veřejné zeleně i funkci ekologickou. Cílem rekonstrukce je kromě asanace kulturní památky zejména posílení přirozených funkcí krajiny a zvýšení biodiverzity včetně obnovení oslunění kmenů starých stromů.
Předpokládaná hodnota: 1 890 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2019
Datum ukončení plnění: 07.06.2019

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,78 MB 10.01.2019  14:51 
2. Dodatek k SOD č. 1 PDF 0,54 MB 10.01.2019  14:53 
3. Dodatek k SOD č. 2 PDF 0,33 MB 10.01.2019  14:53 
4. Předávací protokol PDF 0,40 MB 11.06.2020  13:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Český trávník s.r.o.   28081722 CZ NE 1 984 868,00 CZK 2 401 691,00 CZK  
2.   Avelana CZ s.r.o.   24294811 CZ NE 1 923 208,00 CZK 2 327 081,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10. 1. 2019 14:51:12 Zakázka zveřejněna  
10. 1. 2019 14:53:13 Přidání dokumentu "Dodatek k SOD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová
10. 1. 2019 14:53:48 Přidání dokumentu "Dodatek k SOD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová
24. 6. 2019 11:29:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.01.2019 14:51:11" na "10.01.2019 14:51:12" Mgr. Romana Rýcová
24. 6. 2019 11:29:52 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.08.2018 11:00:00" na "nezadáno" Mgr. Romana Rýcová
24. 6. 2019 11:35:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Romana Rýcová
11. 6. 2020 13:56:01 Přidání dokumentu "Předávací protokol", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Romana Rýcová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora