Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

nám. 28. dubna 60, Brno, 63500

IČO: 44992785

Telefon: 546125111

E-mail: podatelna@bystrc.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bystrc.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce kontejnerových stání v lokalitách Vondrákova 8, Heyrovského 6 a Valouškova 11 v Brně-Bystrci
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.09.2018   08:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stávající kontejnerová stání jsou v provozně nevyhovujícím stavu a je porušena stabilita základních stavebních prvků. Vybourány budou všechny nadzemní konstrukce i podlahy včetně podkladních vrstev. Na nové základové pásy budou vyzděny dle projektu stěny v síle 200 mm ze štípaných betonových tvárnic 400/200 x 200 mm, které jsou zalit betonem a vyztuženy betonářskou ocelí. Paty stěn budou izolovány nopkovou fólií. Hlava zdi provedena z betonových systémových dese 300/400x100 mm. Ve vnitřních prostorách kontejnerových stání bude provedena zámková dlažba (klasické double Y) síly 80 mm do 20-30 mm kamenné štěrkodrtě.
Součástí veřejné zakázky je vytýčení stávajících inženýrských sítí, odvoz a uložení vybouraných hmot na městskou skládku.
Předpokládaná hodnota: 650 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 613 448,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 742 272,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,67 MB 12.09.2018  08:44 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 9. 2018 8:44:12 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora