Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

nám. 28. dubna 60, Brno, 63500

IČO: 44992785

Telefon: 546125111

E-mail: podatelna@bystrc.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bystrc.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám.28 dubna, Brno, 63500

Ing. Marcela Nepejchalová

tel.: +420 546125156

e-mail: nepejchalova@bystrc.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.06.2018   13:28
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a výkon autorského dozoru u investiční akce „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“.
Stavební úpravy, jejichž účelem je zateplení obálky stávající budovy za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze stavebně-technického průzkumu, energetického auditu (včetně PENB, EŠOB) a odborného posudku, dle podmínek pro spolufinancování z Operačního programu životního prostředí (zjistit nutnost způsobu větrání v objektu). Stávající budova má vyměněna okna a částečně i dveře. Součástí veřejné zakázky je také inženýrská činnost související se zajištěním stavebního povolení na stavební úpravy objektu.
Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,46 MB 21.06.2018  14:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. návrh smluvních podmínek PDF 0,56 MB 21.06.2018  13:28 
2. krycí list PDF 0,08 MB 21.06.2018  13:28 
3. seznam služeb PDF 0,09 MB 21.06.2018  13:28 
4. identifikační údaje PDF 0,05 MB 21.06.2018  13:28 
5. Stávající projektová dokumentace ZIP 31,39 MB 21.06.2018  14:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci PDF 0,05 MB 04.07.2018  15:23 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výsledku PDF 0,07 MB 07.08.2018  09:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,06 MB 15.08.2018  12:11 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 6. 2018 13:28:40 Zakázka zveřejněna  
21. 6. 2018 14:34:08 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Josef Vaverka
21. 6. 2018 14:37:36 Přidání dokumentu "Stávající projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Josef Vaverka
4. 7. 2018 15:23:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Josef Vaverka
4. 7. 2018 15:24:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.07.2018 17:00:00" na "04.07.2018 15:00:00" Ing. Josef Vaverka
4. 7. 2018 15:25:31 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.07.2018 15:00:00" na "16.07.2018 17:00:00" Ing. Josef Vaverka
7. 8. 2018 9:28:18 Přidání dokumentu "Oznámení o výsledku", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Josef Vaverka
7. 8. 2018 9:28:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.07.2018 17:00:00" na "07.08.2018 10:00:00" Ing. Josef Vaverka
15. 8. 2018 12:11:19 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Josef Vaverka
15. 8. 2018 12:12:32 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.08.2018 10:00:00" na "15.09.2018 12:00:00" Ing. Josef Vaverka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora