Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Úprava kanceláří, MÚ Vracov stavební úprava a oprava
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.11.2018   14:30
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Objekt je užíván jako sídlo Městského úřadu Vracov- radnice, dotčená dvorní budova (za hlavní průčelní budovou) v řešeném prostoru 1.NP sloužila dříve jako ordinace lékařů, nyní bude dle požadavku zadavatele přestavěna na kanceláře stavebního úřadu, odboru investic a úřadovny městské policie, vč. rekonstrukce soc.zařízení, rozvodů instalace elektriky, vody, odpadu, apod... Další prostory a jejich účel se tímto stavebním záměrem nijak nemění. Nově je navrženo v rámci stavební úpravy toto:
A. Přestavba vnitřních prostor původní ordinace obvodního lékaře ve vedlejší budově radnice Vracov, na kanceláře MěÚ Vracov, a to pro potřeby stavebního úřadu a odboru investic.
Předpoklad je do uvedeného prostoru o velikosti cca 120 m2 umístit 4 kanceláře a spisovnu, zrekonstruovat sociální zařízení (stavební úpravy, včetně vodo-topo, elektroinstalace, síťový rozvod internetu a zabezpečovacího zařízení.
B. Úprava vnitřních prostor původní ordinace ženského lékaře ve vedlejší budově radnice Vracov, na kanceláře Města Vracov, a to městské policie. Předpoklad je do uvedeného prostoru o velikosti cca 50 m2 umístit 1 kancelář a sklad, zrekonstruovat sociální zařízení. (Stavební úpravy včetně vodo-topo, elektroinstalace, síťový rozvod internetu a zabezpečovacího zařízení.
Předpokládaná hodnota: 3 191 251,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 10. 2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 618 105,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 167 907,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 4i/2018 PDF 21,24 MB 07.11.2018  14:30 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.4i/2018 PDF 3,01 MB 03.01.2019  10:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   K+S, spol. s r.o.   25522973 CZ NE 2 618 105,00 CZK 3 167 907,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
7. 11. 2018 14:30:39 Zakázka zveřejněna  
3. 1. 2019 10:55:58 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.4i/2018", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora