Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vracov - zpevnění lesní cesty na Milotice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.11.2018   07:43
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem dokumentace je zpevnění stávající lesní cesty 1.třídy (označení 1L) tvořené silničními panely. Zpevnění je navrženo asfaltobetonovou vrstvou tl. 14cm. Délka zpevňovaného úseku je 1061,67m, šířka komunikace je navržena dle stávajících silničních panelů, tj. 3,0m. V řešeném úseku jsou navrženy tři výhybny umožňující bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, k dalšímu vyhnutí budou sloužit sjezdy na lesní nezpevněné cesty. Začátek zpevnění je v napojení panelové lesní cesty na asfaltobetonovou místní komunikaci v obci, konec navrhovaného úseku je v napojení další lesní cesty.
Předpokládaná hodnota: 3 444 406,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 10. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 194 267,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 865 063,00 CZK
Datum ukončení plnění: 24.04.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 336 302,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 036 925,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 171/MCMY/18 PDF 10,32 MB 06.11.2018  07:43 
2. Smlouva o dílo č. 171/MCMY/18- Dodatek č. 1 PDF 1,77 MB 12.03.2019  14:34 
3. Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 ZIP 2,13 MB 12.03.2019  14:35 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 3 194 267,00 CZK 3 865 063,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 3 336 302,00 CZK   4 036 925,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
6. 11. 2018 7:43:55 Zakázka zveřejněna  
12. 3. 2019 14:34:07 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č. 171/MCMY/18- Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
12. 3. 2019 14:35:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k Dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:25:39 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3336302.00" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:25:39 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4036925.00" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:26:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3336302.00" na "6672604.00" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:26:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4036925.00" na "8073850.00" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:26:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6672604.00" na "3336302.00" profil
10. 6. 2019 13:26:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8073850.00" na "4036925.00" profil
10. 6. 2019 13:27:06 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská
10. 6. 2019 13:27:06 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.11.2018 07:43:54" na "06.11.2018 07:43:55" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora