Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova - úsek 7.-8.
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 25.06.2018   07:30
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků na ulici Jiráskova.
Nově bude chodník vydlážděn ze zámkové dlažby tl. 6 cm, ve vjezdech bude použita dlažba tl. 8 cm. Šířka chodníku bude min. 1,5 m. Ve většině trasy zachovává stávající šířku chodníku. Celková délka nového chodníku je 284 m. Výškově chodník zůstane ve stejné niveletě, aby plynule navazoval na stávající síť chodníků, stávající okolí a komunikaci. Ve vjezdech budou na chodníku doplněny varovné pásy, popř. umělá vodící linie.
V úseku podél komunikace bude chodník na straně od komunikace ohraničen stojatou, popř. sníženou obrubou. Na druhé straně bude ohraničen chodníkovým obrubníkem. Ve vjezdech budou na chodníku doplněny varovné pásy, popř. umělá vodící linie.
Pod chodníkem je navrženo uložení HDPE potrubí pro následné vedení optického kabelu v zastavěné části města Vracov.
Předpokládaná hodnota: 1 065 737,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 065 737,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 289 541,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 3i/2018 PDF 11,88 MB 25.06.2018  07:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DAC Těmice s.r.o.   27758923 CZ NE 1 065 737,00 CZK 1 289 541,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
25. 6. 2018 7:30:36 Zakázka zveřejněna  
25. 7. 2018 6:54:09 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Vracov - rekonstrukce chodníkůul. Nádražní, Okružní, Ny Rybníčku, Jiráskova - úsek 7.-8." na "Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova - úsek 7.-8." Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora