Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Projektová dokumentace - Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.03.2018   12:36
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Vypracování architektonické studie dle požadavků jednotlivých oddílů a zadavatele.
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Součástí předání bude rozpočet odpovídající tomuto stupni projektové dokumentace.
Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkazu výměr) a rozpočtu stavby. Uvedený stupeň projektové dokumentace bude proveden po písemné výzvě objednatele.
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 633 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 765 930,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 1i/2018 PDF 6,04 MB 23.03.2018  12:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   T PROJEKT AED, s.r.o.   04679199 CZ NE 633 000,00 CZK 765 930,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23. 3. 2018 12:36:37 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora