Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava střechy budovy VPS
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.03.2018   13:33
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavba spočívá ve vybudování nové střechy jako náhrady nevyhovující stávající ploché střechy objektu, která je v havarijním stavu a původní statické řešení neumožňuje provést pouze opravu na stávajícím plášti.
Nová střecha bude provedena formou sbíjených sedlových vazníků s krytinou z folie z měkčeného PVC. „Oprava střechy budovy VPS“ bude provedena na pozemku parc. č. 2703/1 v k.ú. Vracov, objekt č.p. 622.

Předpokládaná hodnota: 1 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 2. 2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 936 272,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 132 889,00 CZK
Datum ukončení plnění: 16.07.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 932 664,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 128 524,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 2i/2017 PDF 14,47 MB 20.03.2018  13:35 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   IZOLMONT CZ s.r.o.   28484002 CZ NE 936 272,00 CZK 1 132 889,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 932 664,00 CZK   1 128 524,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 3. 2018 13:33:55 Zakázka zveřejněna  
20. 3. 2018 13:35:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č. 2i/2017", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:02:33 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "932664.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:02:33 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1128524.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:02:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora