Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Projektová dokumentace - Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.10.2017   08:27
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení technické infrastruktury náměstí (dále jen TI) a Obecního domu Vracov (dále jen OD), dále projektová dokumentace pro stavební povolení TI a dokumentace pro provedení stavby TI (dále jen PD) včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejména pozemní komunikace ve všech jeho částech s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz.
Předpokládaná hodnota: 1 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 450 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 754 500,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 1i/2017, č. sml. zhotovitele 1717953 PDF 5,88 MB 13.10.2017  08:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CENTROPROJEKT GROUP a.s.   01643541 CZ NE 1 450 000,00 CZK 1 754 500,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
13. 10. 2017 8:27:23 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora