Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vracov - rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.09.2017   12:42
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků na ulici Okružní, Na Rybníčku a Jiráskova.
Stávající chodníky jsou tvořeny z betonové dlažby, popř. ve vjezdech je použita betonová dlažba nebo beton. Šířka stávajících chodníků je min. 1,5 m. Nově bude chodník vydlážděn ze zámkové dlažby tl. 6 cm, ve vjezdech bude použita dlažba tl. 8 cm. Šířka chodníku bude min. 1,5 m. Ve většině trase zachovává stávající šířku chodníku. Celková délka nového chodníku je 1097 m. Stávající zelený pás mezi chodníkem a komunikací zůstane zachován. Výškově chodník zůstane ve stejné niveletě, aby plynule navazoval na stávající síť chodníků, stávající okolí a komunikaci. Ve vjezdech budou na chodníku doplněny varovné pásy, popř. umělá vodící linie.
V úseku podél komunikace bude chodník na straně od komunikace ohraničen stojatou, popř. sníženou obrubou. Na druhé straně bude ohraničen chodníkovým obrubníkem. V úseku kde trasa chodníku nevede podél komunikace a je oddělen od komunikace zeleným pásem, bude chodník oboustranně ohraničen chodníkovým obrubníkem, který bude na jedné straně převýšen + 6 cm. Ve vjezdech budou na chodníku doplněny varovné pásy, popř. umělá vodící linie.
Pod chodníkem je navrženo uložení HDPE potrubí pro následné vedení optického kabelu v zastavěné části města Vracov.

Předpokládaná hodnota: 5 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 8. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 436 255,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 367 868,00 CZK
Datum ukončení plnění: 10.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 655 945,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 423 693,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 4i/2017 PDF 19,41 MB 18.09.2017  12:42 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4i/2017 PDF 0,32 MB 10.01.2018  08:11 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.4i/2017 PDF 0,31 MB 03.07.2018  08:26 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4i/21017 PDF 3,05 MB 03.07.2018  08:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 4 436 255,00 CZK 5 367 868,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 655 945,00 CZK   4 423 693,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 9. 2017 12:42:48 Zakázka zveřejněna  
10. 1. 2018 8:11:13 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4i/2017", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
3. 7. 2018 8:26:54 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.4i/2017", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
3. 7. 2018 8:27:31 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4i/21017", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:47:27 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3655945.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:47:27 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4423693.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2018 7:48:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora