Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vracov - oprava komunikace ul. Zahradská
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 31.08.2017   09:46
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace v ulici Zahradská ve Vracově. Stávající komunikace je betonová. Silnice plynule navazuje na stávající místní komunikace. Šířka komunikace zůstává stávající. Stávající stav komunikace v současnosti nevyhovuje bezpečnému provozu na komunikaci. Povrch bude nově tvořen konstrukcí z asfaltobetonu. Komunikace bude levostranně ohraničena sníženým obrubníkem s převýšením +5cm a pravostranně silničním obrubníkem s převýšením +12cm, ve vjezdech bude použita snížená obruba +5cm. V trase komunikace je navržena rekonstrukce 16 uličních vpustí do stávající kanalizace.
Předpokládaná hodnota: 2 516 035,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 789 986,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 165 883,00 CZK
Datum ukončení plnění: 24.11.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 745 304,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 111 818,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 5i/2017 PDF 10,59 MB 31.08.2017  09:46 
2. Dodatel. č. 1 PDF 1,26 MB 08.12.2017  13:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 1 789 986,00 CZK 2 165 883,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 745 304,00 CZK   2 111 818,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
31. 8. 2017 9:46:06 Zakázka zveřejněna  
8. 12. 2017 13:20:41 Přidání dokumentu "Dodatel. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
8. 12. 2017 13:21:54 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1745304.00" Bc. Helena Bukovská
8. 12. 2017 13:21:54 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2111818.00" Bc. Helena Bukovská
8. 12. 2017 13:22:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora