Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, Uherské Hradiště, 68601

Eva Knotová

tel.: 777 764 694

e-mail: e.knotova@investauh.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 05.06.2017   14:11
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu hasičské zbrojnice, včetně možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude sloužit pro zásahovou jednotku místních dobrovolných hasičů. Objekt obsahuje prostory garáže, technického, skladovacího a sociálního zázemí a zasedací místnost.

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 00 Příprava území
SO 01 Hasičská zbrojnice
SO 02 Venkovní plochy, oplocení
SO 03 Přípojka vody a kanalizace
SO 04 Vnitroareálová přeložka NN

Vymezení CPV kódů
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45216121-8 Výstavba požárních stanic
Předpokládaná hodnota: 16 950 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23. 6. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 13 475 892,97 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 16 305 830,49 CZK
Datum ukončení plnění: 25.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 13 082 467,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 15 829 786,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,72 MB 05.06.2017  14:11 
2. Výzva k podání nabídky po vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,72 MB 07.06.2017  14:04 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,84 MB 05.06.2017  14:11 
2. PD + VV ZIP 79,16 MB 05.06.2017  14:11 
3. Zadávací dokumentace po vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,83 MB 07.06.2017  14:04 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,69 MB 07.06.2017  14:05 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,69 MB 30.06.2017  14:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,36 MB 04.09.2017  12:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 31,08 MB 31.08.2017  13:59 
2. Dodatek č. 1 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov PDF 8,92 MB 07.12.2017  13:35 
3. Dodatek č.2 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov PDF 23,44 MB 13.08.2018  14:24 
4. Dodatek č.3 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov PDF 5,42 MB 31.10.2018  09:31 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.   42637899 CZ NE 15 468 985,99 CZK 18 717 473,00 CZK  
2.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 14 739 447,00 CZK 17 834 731,00 CZK  
3.   STAVBY VANTO, s.r.o.   28269314 CZ NE 14 458 174,06 CZK 17 494 390,61 CZK  
4.   KKS, spol. s r.o.   42340802 CZ NE 14 536 317,00 CZK 17 588 944,00 CZK  
5.   TUFÍR, spol. s r.o.   26263718 CZ NE 14 482 358,11 CZK 17 523 653,31 CZK  
6.   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   46346171 CZ NE 13 475 892,97 CZK 16 305 830,49 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 13 082 467,00 CZK   15 829 786,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Elektrostředisko spol. s r.o. 25536001    Česká republika
Ladislav Stružka 45688320    Česká republika
BYTOP-GAS, spol. s r.o. 42324238    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
5. 6. 2017 14:11:23 Zakázka zveřejněna  
7. 6. 2017 14:03:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.06.2017 14:11:22" na "05.06.2017 14:11:23" Ing Marie Knotová
7. 6. 2017 14:03:15 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.06.2017 10:00:00" na "23.06.2017 10:00:00" Ing Marie Knotová
7. 6. 2017 14:04:08 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky po vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
7. 6. 2017 14:04:52 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace po vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
7. 6. 2017 14:05:27 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
30. 6. 2017 14:59:28 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 13:59:47 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:00:49 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:01:43 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:02:20 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty " " na "42637899 " Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:05:32 Přidán nový účastník "IČ="28269314 " Název:"STAVBY VANTO, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:06:14 Přidán nový účastník "IČ="42340802 " Název:"KKS, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:06:50 Přidán nový účastník "IČ="26263718 " Název:"TUFÍR, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:07:35 Přidán nový účastník "IČ="46346171 " Název:"STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:09:15 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "13475892.97" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:09:15 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "16305830.49" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:09:48 Přidán nový účastník "IČ="28336828 " Název:"Elektro UH s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:10:10 Přidán nový účastník "IČ="45688320 " Název:"Ladislav Stružka" Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
31. 8. 2017 14:10:40 Přidán nový účastník "IČ="13700553 " Název:"Jiří Křemeček" Vítěz="Ne"" Ing Marie Knotová
4. 9. 2017 12:29:52 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing Marie Knotová
7. 12. 2017 13:35:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
13. 8. 2018 14:24:47 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
31. 10. 2018 9:31:27 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 - Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:32:58 Editace účastníka řízení změna "IČ Subdodavatel" z hodnoty "28336828 " na "25536001 " Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:32:58 Editace účastníka řízení změna "Název Subdodavatel" z hodnoty "Elektro UH s.r.o." na "Elektrostředisko spol. s r.o." Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:34:04 Editace účastníka řízení změna "IČ Subdodavatel" z hodnoty "13700553 " na "42324238 " Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:34:04 Editace účastníka řízení změna "Název Subdodavatel" z hodnoty "Jiří Křemeček" na "BYTOP-GAS, spol. s r.o." Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:34:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "13082467.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:34:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "15829786.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:35:01 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora