Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava střechy a fasády DPS Vracov
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.09.2016   09:21
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava střechy a fasády na objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vracově.
Předmět plnění je vymezen v dokumentaci s výkazem výměr, zpracované Ing. Františkem Minaříkem, Stavební servis.net, s.r.o. IČ: 01489810, Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, č. autorizace 1002179.
Předpokládaná hodnota: 3 948 401,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 948 401,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 777 566,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.05.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 542 384,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 286 285,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224 PDF 0,35 MB 21.12.2016  08:24 
2. Smlouva o dílo č.SOD16-224 PDF 10,68 MB 21.12.2016  08:34 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224 PDF 2,24 MB 25.07.2017  08:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 3 948 401,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 3 542 384,00 CZK   4 286 285,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2016 9:21:25 Zakázka zveřejněna  
21. 12. 2016 8:24:29 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
21. 12. 2016 8:34:42 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č.SOD16-224", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:01:35 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:03:17 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"Stavební firma plus s.r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:03:36 Odstranění účastníka řízení "IČ="26285363 " Název:"Stavební firma plus s.r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:04:50 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3542384.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:04:50 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4286285.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:06:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3542384.00" na "7084768.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:06:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4286285.00" na "8572570.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:06:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "7084768.00" na "3542384.00" profil
25. 7. 2017 8:06:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8572570.00" na "4286285.00" profil
25. 7. 2017 8:06:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora