Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě a Vracov - rekonstrukce chodníků podél žel. trati
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.07.2016   13:07
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků ve Vracově.
Předmět plnění je vymezen v projektové dokumentaci s výkazem výměr, zpracované Ing. Peterem Štefančíkem, Na Výhoně 3223, 696 01 Hodonín, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace 1003663.
Předpokládaná hodnota: 2 580 825,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 580 825,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 122 798,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.12.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 814 791,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 405 897,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č.537/2016 PDF 13,63 MB 15.07.2016  07:55 
2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 537/2016 PDF 2,23 MB 02.11.2016  10:15 
3. Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.537/2016 PDF 0,91 MB 03.01.2017  13:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 2 580 825,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 2 814 791,00 CZK   3 405 897,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 7. 2016 13:07:03 Zakázka zveřejněna  
15. 7. 2016 7:55:38 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č.537/2016", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
27. 9. 2016 9:25:40 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Helena Bukovská
27. 9. 2016 9:27:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2580825.00" Bc. Helena Bukovská
27. 9. 2016 9:27:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3122798.00" Bc. Helena Bukovská
2. 11. 2016 10:15:06 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 537/2016", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
3. 1. 2017 13:07:36 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.537/2016", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:21:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2814791.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:21:14 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3405897.00" Bc. Helena Bukovská
25. 7. 2017 8:21:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora