Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno , 61700

Ing. Olga Vavřinová

tel.: 545 110 145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a montáž mobilního kluziště Vracov
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 31.05.2016   12:40
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka mobilního kluziště, která se bude skládat z následujících částí:
1. Dodávka technologie chlazení (kontejner)
2. Dodávka plastového roštu
3. Dodávka rozvodů chladiva
4. Chladivo
5. Dodávka plastových mantinelů pro rekreační bruslení
6. Zprovoznění celého kluziště na 1. sezónu, vč. provedení ledové plochy
7. Zaškolení obsluhy, určené zadavatelem, v rozsahu nezbytném pro samostatnou obsluhu kluziště bude probíhat během sestavení technologie, včetně provedení samotného ledu.

Součástí nabídkové ceny musí být doprava a montáž veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy v areálu městského stadionu ve Vracově. Montáží se rozumí kompletní sestavení celé technologie, včetně provedení ledové plochy pro ověření funkčnosti dodané technologie.
Součástí je také zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícímu předmětu dodávky, v min. rozsahu: sestavení plastového roštu, provedení rozvodů teplonosného média, spuštění technologie, provedení ledové plochy, údržba ledové plochy, odstavení systému, demontáž rozvodů teplonosného média, demontáž plastové roštu, atd. Dále je součástí dodávky vypracování provozního řádu, ve kterém budou popsány veškeré výše uvedené úkony týkající se zřízení ledové plochy, jeho údržby a demontáže mobilního kluziště a vypracování havarijního plánu, kde budou popsány veškeré úkony, které musí být provedeny v případě vzniku havárie.
Předpokládaná hodnota: 5 600 000,- CZK bez DPH

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 84 ZVZ PDF 0,38 MB 07.07.2016  11:11 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky PDF 2,45 MB 31.05.2016  12:40 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky v režimu zjednodušeném podlimitním PDF 5,21 MB 31.05.2016  12:40 
2. Příloha č. 1 Formulář technické specifikace dodávky DOCX 0,03 MB 31.05.2016  12:40 
3. Příloha č. 2 Krycí listy nabídky – formulář XLS 0,03 MB 31.05.2016  12:40 
4. Příloha č. 3 Předloha seznamu dodávek provedených dodavatelem DOCX 0,02 MB 31.05.2016  12:40 
5. Příloha č. 4 Soupis dodávek XLSX 0,01 MB 31.05.2016  12:40 
6. Příloha č. 5 Obchodní podmínky formou návrhu kupní smlouvy DOC 0,08 MB 31.05.2016  12:40 
7. Příloha č. 6 Čestné prohlášení základních kvalifikačních předpokladů DOCX 0,02 MB 31.05.2016  12:40 
8. Příloha č. 7 Doklady dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ – vzor DOC 0,03 MB 31.05.2016  12:40 
9. Příloha č. 8 Čestné prohlášení o subdodavatelích DOC 0,04 MB 31.05.2016  12:40 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení uchazeče sdružení "Winsol" z účasti v zadávacím řízení PDF 0,24 MB 30.06.2016  12:45 
2. Rozhodnutí zadavatele dle § 60 odst. 1 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ PDF 0,52 MB 30.06.2016  12:46 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,29 MB 30.06.2016  12:47 
2. Rozhodnutí zadavatele dle § 81 ZVZ PDF 0,49 MB 30.06.2016  12:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ PDF 1,20 MB 19.07.2016  08:22 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
31. 5. 2016 12:40:06 Zakázka zveřejněna  
30. 6. 2016 12:45:42 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení uchazeče sdružení "Winsol" z účasti v zadávacím řízení ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30. 6. 2016 12:46:38 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele dle § 60 odst. 1 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30. 6. 2016 12:47:07 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30. 6. 2016 12:47:36 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele dle § 81 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
7. 7. 2016 11:11:17 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 84 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
19. 7. 2016 8:22:51 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
20. 3. 2018 13:20:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.05.2016 12:40:05" na "31.05.2016 12:40:06" Bc. Helena Bukovská
20. 3. 2018 13:20:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.06.2016 10:00:00" na "nezadáno" Bc. Helena Bukovská
19. 7. 2018 14:09:11 Přidání dokumentu "Oznámení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslava Brhelová
19. 7. 2018 14:11:06 Odstranění dokumentu "Zdůvodnění zrušení soutěže - Oznámení" Ing. Miroslava Brhelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora