Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, Ostrava, 70200

Bc. Filip Haferník

tel.: 734 540 022

e-mail: hafernik@ppe.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/5/200/9 - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/5/200/9 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
224043 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.09.2012   10:23
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je rozdělena do 6 částí dle místa poskytování služby.
Předpokládaná hodnota: 42 979 200,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2012 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 9 222 500,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.03.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 24 258 364,50 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 24 258 364,50 CZK

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení části zadávacího řízení PDF 0,20 MB 29.11.2012  08:08 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,40 MB 04.09.2012  10:30 
2. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PDF 0,23 MB 04.09.2012  10:30 
3. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace RAR 0,63 MB 04.09.2012  10:31 
4. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace PDF 0,65 MB 04.09.2012  10:31 
5. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace PDF 0,52 MB 04.09.2012  10:32 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,18 MB 04.09.2012  10:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1, 2 a 6 PDF 2,46 MB 29.11.2012  15:08 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,79 MB 14.12.2012  13:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva - část zakázky I. PDF 3,04 MB 02.01.2013  13:29 
2. Smlouva - část zakázky II. PDF 3,17 MB 02.01.2013  13:30 
3. Smlouva - část zakázky VI. PDF 3,05 MB 02.01.2013  13:31 
4. Metodika pro poskytovatele - 1 PDF 0,59 MB 08.04.2013  13:30 
5. Metodika pro poskytovatele - 2 PDF 0,62 MB 08.04.2013  13:30 
6. Metodika pro poskytovatele - 3 PDF 0,79 MB 26.04.2013  08:25 
7. Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 1 PDF 0,12 MB 17.07.2013  15:54 
8. Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 2 PDF 0,12 MB 17.07.2013  15:54 
9. Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 3 PDF 0,13 MB 17.07.2013  15:55 
10. Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 4 PDF 0,13 MB 10.09.2013  08:31 
11. Metodika pro poskytovatele - 4 PDF 0,79 MB 19.12.2013  07:24 
12. Metodika pro poskytovatele - 5 PDF 0,79 MB 19.12.2013  07:25 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky I. PDF 0,30 MB 19.12.2013  10:10 
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky II. PDF 0,30 MB 19.12.2013  10:10 
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky VI. PDF 0,30 MB 19.12.2013  10:11 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Přehled plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky za rok 2013 DOCX 0,01 MB 05.03.2014  10:52 
2. Přehled plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky za rok 2014 PDF 0,19 MB 12.03.2015  07:19 
3. Přehled plnění k jednolivým částem veřejné zakázky za rok 2015 PDF 0,04 MB 26.01.2016  08:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s   25300083 CZ NE 9 222 500,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 12 091 734,00 CZK   12 091 734,00 CZK  
2014 9 155 338,00 CZK   9 155 338,00 CZK  
2015 3 011 292,50 CZK   3 011 292,50 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Část 2 veřejné zakázky - Oblastní charita Uherské Hradiště 44018886    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 9. 2012 10:23:00 Zakázka zveřejněna  
4. 9. 2012 10:29:58 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" na "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:30:27 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:30:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Zadávací dokumentace ", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:31:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:31:41 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:32:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:33:31 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
4. 9. 2012 10:34:05 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Struminská Renata
29. 11. 2012 8:08:46 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení části zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
29. 11. 2012 15:08:25 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1, 2 a 6", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
14. 12. 2012 13:41:22 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
2. 1. 2013 13:29:34 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky I.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:29:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.09.2012" na "04.09.2012 10:23:00" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:30:19 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky II.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:31:20 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky VI.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
4. 1. 2013 7:24:32 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" na "VZ/2012/5/200/9 - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" Křižková Veronika , Ing.
4. 1. 2013 7:24:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.09.2012 10:23:00" na "04.09.2012" Křižková Veronika , Ing.
9. 1. 2013 15:18:40 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.09.2012" na "04.09.2012 10:23:00" Křižková Veronika , Ing.
8. 4. 2013 13:30:07 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
8. 4. 2013 13:30:31 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26. 4. 2013 8:25:11 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
17. 7. 2013 15:54:12 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
17. 7. 2013 15:54:40 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
17. 7. 2013 15:55:07 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
10. 9. 2013 8:31:33 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování služeb 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 7:24:01 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 7:25:20 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 10:10:21 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky I.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 10:10:44 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky II.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 10:11:15 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě - část zakázky VI.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 10:50:06 Přidán nový účastník "IČ="25300083 " Název:"Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s" Vítěz="Ano"" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 10:50:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "9222500.00" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 10:50:57 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "12095328.00" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 10:50:57 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "12095328.00" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 10:52:10 Přidání dokumentu "Přehled plnění za rok 2013 dle jednotlivých částí veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:08:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "12095328.00" na "12091734.00" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:08:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "12095328.00" na "12091734.00" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:51:46 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Přehled plnění za rok 2013 dle jednotlivých částí veřejné zakázky" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:52:26 Přidání dokumentu "Přehled plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky za rok 2013", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 7:19:07 Přidání dokumentu "Přehled plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky za rok 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 7:20:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "12091734.00" na "21247072.00" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 7:20:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "12091734.00" na "21247072.00" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 7:23:35 Přidán nový účastník "IČ="44018886 " Název:"Část 2 veřejné zakázky - Oblastní charita Uherské Hradiště" Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
26. 1. 2016 8:17:09 Přidání dokumentu "Přehled plnění k jednolivým částem veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
26. 1. 2016 8:19:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "21247072.00" na "24258364.50" Ing. Veronika Křižková
26. 1. 2016 8:19:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "21247072.00" na "24258364.50" Ing. Veronika Křižková
26. 1. 2016 8:19:13 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora